Hvis du oplever krænkende adfærd eller mobning, vil vi opfordre dig til at drøfte sagen med en af dine lærere, en studievejleder eller en leder, som vil lytte til dig og i al fortrolighed hjælpe dig. Vi vil behandle enhver henvendelse med respekt for de involverede parter og støtte os til Nærum Gymnasiums studie-og ordensregler og anti-mobbepolitik i håndteringen af sagen. Ved en personlig henvendelse har vi nemmere ved at hjælpe dig og evt. gå videre med sagen.

Som et supplement til denne mulighed kan du bruge skolen whistleblowerordning.  Den giver mulighed for, at du i diskretion kan indsende oplysninger. Du må ikke bevidst indgive urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Indberetninger indgivet via whistleblowerordningen i ond tro kan medføre en politianmeldelse, ligesom det kan medføre sanktioner.

Sådan fungerer ordningen

Når du har indsendt din indberetning via Nærum Gymnasiums whistleblowerportal (link), modtages den af Nærum Gymnasiums DPO og jurist, Vicky B. Lorenzen, der er en del af skolens whistleblowerenhed. Vicky B. Lorenzen screener i første omgang sagen for at vurdere, om den falder inden for ordningen. Herefter sender hun sagen til skolens udvalgte kontaktpersoner, der skal undersøge og behandle indberetningen evt. i samarbejde med hende. Whistleblowerenheden kan have brug for at stille nogle spørgsmål for at kunne behandle din indberetning bedst muligt. Du har også selv mulighed for at tilføje yderligere information til din indberetning via portalen.

Fortrolighed

Du er sikret diskretion og i videst muligt omfang fortrolighed. Du er ikke sikret ubetinget fortrolighed, da den person, som din indberetning vedrører, efter gældende regler vil kunne have adgang til at få aktindsigt i navnet på den person, der har indgivet oplysningerne. Forvaltningslovens regler om partindsigt, partshøring og begrundelse (Forvaltningslovens kapitel 4-6) finder således anvendelse.

Hvis sagsbehandlingen af indberetningen viser, at der er grundlag for videre undersøgelser på skolen og vurdering af eventuelle disciplinære sanktioner eller endog anmeldelse til tilsynsmyndigheder eller politianmeldelse, bliver rektor orienteret med henblik på håndtering af sagen. Whistleblowerenheden refererer således til rektor, der træffer beslutning om det videre forløb, når enheden har afsluttet sagsbehandlingen.

Hvis en indberetning omhandler rektor, overgives indberetningen også til bestyrelsesformanden.

Når sagsberetningen af din indberetning er afsluttet, vil din indberetning og dertil hørende oplysninger blive slettet fra whistleblowerportalen.