Design og arkitektur på NAG

I faget design og arkitektur kommer du til at arbejde praktisk og analytisk med tingenes form og funktion. I faget arbejder vi kreativt og innovativt med tre overordnede områder: 

Produktdesign (fx belysning, møbler, transportmidler, beklædning)
Kommunikationsdesign (fx plakater, logo, reklamer, magasiner, web-design)
Arkitektur (boliger, andre former for bygninger, byrum).

Du vil først og fremmest komme til at arbejde med problemstillinger, der løses i en designproces – ofte i samarbejde med andre.

Designprocessen består af forskellige faser. Udgangspunktet er et designbrief – en problemstilling, der skal løses. Inden løsningen findes, kommer du til at indsamle viden om problemstillingen, udtænke og udvikle ideer og til sidst skabe løsningen.

Du kommer til at arbejde med brugerundersøgelser, designhistoriske punktnedslag, praktiske visualiseringer, skitser, målfaste tegninger, forskellige 3D modeller og til sidst præsentation og formidling af designproduktet. Digitale programmer inddrages løbende.

Designprocessens metode kan bruges i mange andre problemløsende sammenhænge.

For at blive inspireret i designprocessen samarbejder vi eksempelvis med arkitekter, designere og tager på museumsbesøg. Et samarbejde med det lokale erhvervsliv, kommunen og producenter kan ligeledes være en del af undervisningen.

Undervisere

Paulsen

Helle Holm Paulsen (HP)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Billedkunst samt Design og Arkitektur


Gibson

Jenny Gibson (JG)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Tysk og Billedkunst samt

 

Design og Arkitektur


Drengsgaard

Trine Drengsgaard (TD)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Billedkunst samt Design og Arkitektur