Matematik på NAG

I matematik kan vi gå fra det konkrete til det generelle. Vi omformulerer et konkret problem til matematikkens sprog og symboler, og vi anvender matematikkens generelle metoder til løsning af problemet, hvorefter vi ser på løsningens betydning.

Matematik er obligatorisk på C-niveau, men mange elever vælger at løfte matematik til B-niveau. Matematik på B- og A-niveau kan vælges direkte eller ved løft.Til hverdag arbejder vi især med at bevise dele af teorien og at anvende teorien til løsning af opgaver. Til afleveringsopgaver kan du få hjælp i lektiecafeen.

Vi bruger computerprogrammer der kan løse ligninger, tegne grafer og geometriske figurer. Programmerne hjælper os både, når vi skal løse opgaver, og når vi skal forstå teorien. Flere gange om året er der projekter hvor vi fordyber os i et emne. Emnet kan tage udgangspunkt i den praktiske virkelighed, f.eks. når vi i 1.g skal finde afstanden mellem to punkter i agoraens loft ved hjælp af trigonometri (trekantsberegninger).

Projektet kan også handle om, hvordan matematikken er blevet udviklet, eller det kan være mere kreativt, som når vi i 3.g tegner tredimensionale figurer på store stykker papir (se billedet). En del af projekterne tager udgangspunkt i den studieretning, du går på.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Matematik HER

Oops, an error occurred! Code: 20231205153351391740b0