Klager over karakterer og eksamen

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter, skal du henvende dig til rektor eller en anden fra ledelsen. Her vil du kunne få en uddybet klagevejledning.

En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er 2 uger, fra karakteren er offentliggjort.

Undervisningsministeriet har information om proces for håndtering af klagesager. Se mere på UVM’s hjemmeside:

Her kan du finde de bekendtgørelser, der ligger bag reglerne:

Eksamensbekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen

(Alle links er gældende 2023. Vi tager således forbehold for, at UVM kan ændre web-adresser, procedurer og regler. Aktuel klagevejledning kan altid fås ved henvendelse.)