Retorik på NAG

På NAG kan du vælge retorik som valgfag på c-niveau i 3g.

Retorik hjælper dig med at blive bedre til at planlægge din egen arbejdsproces, bedre til at formidle et stof, bedre til at argumentere for dine meninger og til at tage ordet - både mundtligt og skriftligt. Desuden lærer du at analysere og vurdere autentiske ytringer - fx politikeres, journalisters og eksperters udsagn samt dine kammeraters taler og debatindlæg.

Du bliver også bedre til at give og modtage konstruktiv kritik. 

Retorik er et aktualitetsfag, der henter sit stof fra den aktuelle mediestrøm i form af taler, kampagner og blogs, men vi lader os også inspirere af den klassiske retorik og bruger den som pejlemærke for, hvad den gode retorik er. Da vi arbejder med meget forskellige genrer og emner, er retorik oplagt til at samarbejde med andre fag. Vi har også udadvendte aktiviteter som besøg i Københavns Byret og i Folketinget, ligesom vi samarbejder med andre gymnasier. 

Vi analyserer tekster ud fra teorien og bruger den nye viden i praksis ved skriveøvelser, mundtlige oplæg, arbejde med kammeraters ytringer i grupper og arbejde med egne tekster i skriveværksted og på talerstolen. Din udvikling evalueres løbende via din portfoliomappe. 

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan i Retorik HER

Undervisere

Leschly

Susanne Leschly (SL)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Kursusleder (pædagogikum), Dansk, Spansk og Retorik


Meddelelser:

   Skolen har sommerlukket
   fra onsdag d. 3. juli kl. 12
   til torsdag d. 8 august kl. 8

   1. skoledag 1.g onsdag d. 14. august kl. 10


   Studieretningshæfte 2024

   Ferieplan 2024/25

   Optagelse på NAG

   Adgangskrav

   Studievejledningen

   NAG på Facebook

   NAG på Instagram

   NAG på TikTok