NAG Arbejdsplads

NAG er en stor og kompleks arbejdsplads

NAG har konstant lidt over 100 undervisere, hvoraf nogle desuden har særlige faglige funktioner eller organisatoriske stabsfunktioner. Hertil kommer ca. yderligere 20 medarbejdere i forskellige administrative og serviceorienterede jobfunktioner.

Der er naturligvis alle de formelle samarbejdsorganer, som hører til en statslig selvejende institution. Desuden har NAG en yderst aktiv Personaleforening, som arrangerer forskellige sociale aktiviteter. Og ikke mindst sker der mange sociale ting i faggrupperne og på kryds og tværs i den samlede medarbejderstab.

 

Whistleblowerordning for ansatte på Nærum Gymnasium

 

Whistleblowerordningen for ansatte på Nærum Gymnasium kan benyttes, hvis man er blevet opmærksom på ulovlige eller strafbare forhold. Indberetningen skal altid indgives i god tro og kan fx vedrøre:

 • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.,
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven mv.,
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet mv.,
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.,
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter, og
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende muligheder. Du har altid mulighed for at gå til rektor, nærmeste leder eller tillidsrepræsentanten, hvis du oplever strafbare eller andre kritiske alvorlige forhold på Nærum Gymnasium. Det kan derfor være relevant først at prøve følgende, hvis du har en bekymring eller oplever kritiske forhold på skolen:

 • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
 • Har du talt med rektor?
 • Har du talt med arbejdsmiljørepræsentanten?
 • Har du talt med tillidsrepræsentanten?

Ordningen omfatter som udgangspunkt ikke indberetninger vedrørende øvrige forhold fx:

 • HR-forhold
 • oplysninger om mindre væsentlige overtrædelser af interne retningslinjer, f.eks. om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv.
 • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. om samarbejdsvanskeligheder, mindre uoverensstemmelser og manglende tillid mellem medarbejdere og ledere.

Indberetning

Din indberetning til whistleblowerordningen sker gennem et it-system, som automatisk sender en mail til udvalgte eller alle medlemmer af whistleblowerenheden. Du finder linket til indberetning i Personalehåndbogen/personaleforhold.

Whistleblowerenheden består af:

 • Vicky B. Lorenzen, cand.jur. og DPO på Nærum Gymnasium
 • Mette Sofie Jürs, lektor og arbejdsmiljørepræsentant

Du vil modtage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning inden for 7 dage, og du vil samtidig få oplyst den forventede sagsbehandlingstid.

I kalenderåret 2022 har whistleblowerordningen for ansatte været tilgængelig. Whistleblowerenheden har i denne periode ikke medtaget nogen henvendelser.

Læs mere om whistleblowerordningen i nedenstående 3 dokumenter.