Samfundsfag på NAG

Samfundsfag er faget, hvor du lærer at orientere dig i og forstå den komplicerede verden, du er en del af. Der er fokus på udvikling af dine evner til at skelne mellem fakta og myter samt til at gennemskue andres argumenter. På denne måde forsøger vi at styrke din lyst til at deltage i den demokratiske debat. Derfor er det en del af kernen i undervisningen, at der lægges stor vægt på at styrke din evne til at argumentere på et fagligt grundlag, da det ruster dig til at deltage i aktuelle diskussioner om samfundsmæssige problemstillinger.

Samfundsfag består af de fire samfundsvidenskabelige discipliner politik, sociologi, økonomi og international politik. Faget er teoretisk baseret, og der er et sigte mod at forstå den lokale, nationale og globale udvikling. Metodisk arbejdes der med at indsamle, bearbejde og fortolke forskellige former for materiale.

Faget er orienteret mod verden omkring os, og derfor er der ofte ekskursioner til steder som fx Christiansborg, ministerierne, DIIS, FN byen, samfundsfaglige grene af Københavns Universitet og meget andet. Der er endvidere også ofte besøg på NAG af oplægsholdere udefra. 

Samfundsfag er et obligatorisk fag på mindst C-niveau, og det findes i studieretningerne Samfundsfag A/Matematik A og Samfundsfag A/Engelsk A på højt niveau. I alt har vi ca. 8 klasser pr. årgang, der har samfundsfag på A-niveau, heraf er der én med en international retning, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Læreplan for samfundsfag kan findes her.

 

Oops, an error occurred! Code: 2023100416280336ee22f8