Bioteknologi på NAG

I bioteknologi A tages der udgangspunkt i fagene kemi og biologi. Du får undervisning i en masse højaktuelle emner, som medicinfremstilling,  i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner, alle emner er dog vinklet bioteknologisk,

Du får også viden om bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Nærum Gymnasium har optimale faciliteter inden for det bioteknologiske felt, hvad angår laboratoriefaciliteter og udstyr. Spændende og avancerede forsøg, som fremstilling af penicillin, meristemformering, PCR, kloning, genetisk transformation, enzymkinetik og DNA-analyser er på dagsorden og er med til at gøre faget højaktuelt.

Nærums Gymnasium nærhed til DTU og store bioteknologiske virksomheder betyder, at endnu en dimension føjes til faget på samme måde som skolens placering, tæt ved både å, skov og havet, gør det oplagt med feltture og ekskursioner for NAG's bioteknologi- og biologihold.

Faget er bundet i en studieretning, hvor alle også har matematik A og fysik B

Læreplan for Bioteknologi HER

Undervisere

Justesen

Birgit Sandermann Justesen (BJ)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Biologi, Bioteknologi og Naturgeografi 


Overgaard

Christian Knoth Overgaard (CO)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Biologi, Kemi og Bioteknologi


Schiødt

Jakob Schiødt (JSC)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Vicerektor, Bioteknologi, Biologi og Kemi


Pedersen

Solvejg Pedersen (SOP)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Kemi, Biologi og Bioteknologi


Husted

Mette Beier Husted (MBH)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Biologi, Bioteknologi, Psykologi og Naturvidenskabeligt Grundforløb


Blumenfeld

Emil Lambreth Quist Blumenfeld (ELB)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Biologi, Bioteknologi, Kemi og Naturvidenskabeligt Grundforløb