ØNSKE OM ÆNDRING AF FAG, STUDIERETNING ELLER KLASSE

Vi gør os umage for at imødekomme elevernes valg af studieretning og valgfag (herunder 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag). Her beskrives, hvordan vi prøver at imødekomme elevers ønske, hvis elever ønsker at skifte fag, studieretning eller klasse. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt eller umuligt at skifte klasse eller fag på grund af skemamæssige bindinger eller på grund af holdstørrelser.

I grundforløbet orienteres alle 1.g elever om rammerne for skift i forbindelse med orientering om studieretningerne.

I Grundforløbet

Det kan ikke lade sig gøre at skifte klasse i de 10 uger, som grundforløbet varer.

Hvis man har fortrudt valget af 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag, så skal man udfylde skema 1, som man kan få udleveret på kontoret. Skemaet skal afleveres på kontoret senest mandag 4. september. Som nævnt ovenfor, så er det ikke sikkert, at alle fagskift kan lade sig gøre. Alle elever, der har ønsket et fagskift, får besked senest fredag 8. september og skifter hurtigst muligt derefter. Det er den enkelte elevs eget ansvar at få indhentet det, der er gennemgået på det nye hold.

I Studieretningsforløbet

Når studieretninger og hold oprettes, opfylder vi flest mulige ønsker, og det er for sent at ændre på disse ønsker nu, hvor alle elever er sat i klasse og på hold. Du skal forsøge at finde dig til rette i din klasse og på dine hold. Hvis du ønsker det, meddeler vi gerne din kontaktlærer eller dine faglærere, at du finder det svært lige nu – så  kan de være særligt opmærksomme på dig Hvis du efter at have gjort en indsats fortsat ønsker at skifte studieretningsklasse, skal du henvende dig på kontoret i periode onsdag den 29. november til mandag 4. december  og få udleveret et skema, som du skal udfylde og aflevere på kontoret senest onsdag 6. december kl. 10.00. Du vil senest fredag 8. december få besked om, hvorvidt dit ønske er muligt. De elever, der kan skifte klasse, begynder i den nye klasse mandag den 11. december.