Nærum Gymnasiums Kerneværdier

Højt til loftet
På NAG er der plads til at gøre det nye og uventede, og både elever og alle, der arbejder på NAG, er åbne over for nytænkning og forandring. NAG er kendetegnet ved modet til at begå og lære af fejl. Forskelligheder og uenigheder bliver gjort frugtbare gennem samtale. Samtalen bygger på gensidig respekt, tolerance og kritisk sans. Undervisningen afspejler dette.

Lærelyst og udvikling
På NAG er glæde, lyst og nysgerrighed forudsætninger for læring. Undervisningens samspil mellem elever og lærere stimulerer nysgerrigheden og giver mulighed for faglig fordybelse. Gymnasietiden fremmer både faglig og menneskelig udvikling. Undervisningen udvikler lysten til at lære og dermed respekten for viden og kompetencer. Alle elever forlader NAG med lyst til at lære nyt.

Fællesskab og ansvar
Uddannelse på NAG finder sted i et forpligtende fællesskab, der åbner sig i forhold til omverdenen. Det er et fælles mål at styrke den enkeltes selvværd og mulighed for at indgå i fællesskabet på en berigende måde. Det er et fælles ansvar at gøre skolen endnu bedre og skabe en arbejdsplads, hvor samarbejde og trivsel hænger uløseligt sammen. Midlet til at løse denne opgave er fælles indsats og gensidig anerkendelse.