Nærum Gymnasiums bestyrelse

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Jens Ive, formand, udpeget af bestyrelsen

Mia Wagner, Nordic Female Founders, udpeget af Dansk Erhverv

Per B. Brockhoff, næstformand, udpeget af Danske Universiteter/DTU

Stefan Skrubbeltrang, Udpeget af Rudersdal Kommune

Interne medlemmer med stemmeret:

Claus Bentzen, Lektor

Kasper Tandrup, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Rasmus Pinholt, Lektor

Anna Tange Løvstad, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret 

 

Meddelelser:

   Rektortalen 2022


   Årsvikariat Naturgeografi


    Kontoret har ferielukket fra onsdag d. 29. juni kl. 12:00 til torsdag d.      4. august kl. 10:00


   1.g møder onsdag d. 10. august kl. 10:00

   2.g møder onsdag d. 10. august kl. 10:45

   3.g møder onsdag d. 10. august kl. 11:15