Nærum Gymnasiums bestyrelse

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Bilag jfr. vedtægternes § 3

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Jens Ive, formand, udpeget af bestyrelsen

Per B. Brockhoff, næstformand, udpeget af Danske Universiteter/DTU

Dorte Nørbo, udpeget af Rudersdal Kommune

Birgitte Lønvig, udpeget af Rudersdal Erhvervsforening

Interne medlemmer med stemmeret:

Vibeke Föersom, Lektor

Arild Sejer Engers Andersen, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Rasmus Pinholt, Lektor

Oscar Overgaard Dinesen, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret