Nærum Gymnasiums bestyrelse

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Jens Ive, formand, udpeget af bestyrelsen

Mia Wagner, Nordic Female Founders, udpeget af Dansk Erhverv

Per B. Brockhoff, næstformand, udpeget af Danske Universiteter/DTU

Dorte Nørbo, Udpeget af Rudersdal Kommune

Interne medlemmer med stemmeret:

Claus Bentzen, Lektor

Jakob Tandrup, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Rasmus Pinholt, Lektor

Arild Sejer Engers Andersen, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret