Ansøgning og optagelse på NAG

Særligt for optagelse i 2023

Optagelse sommer 2023 følger nye optagelsesregler. Ansøgning om optagelse sker på optagelse.dk. Optagelse.dk åbner for ansøgninger 15. februar 2023. Ansøgningsfristen er 13. marts. 2023.

Ansøgning om en plads i 1.g på Nærum Gymnasium sker via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål om optagelse eller adgangskrav, er du altid velkommen til at kontakte Nærum Gymnasium enten på telefon 45 11 45 11 eller på mail nagpost@nagadm.dk 
Nedenfor kan du læse om de forskellige trin i optagelsesprocessen og om kriterierne for optagelse i gymnasiet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 13. marts 2023. Du skal søge via hjemmesiden optagelse.dk. Husk at kontrollere de oplysninger, som du angiver.

Reglerne for optagelse på gymnasiale uddannelser er planlagt til at følge nye optagelsesregler, der efter planen skal træde i kraft ved optagelse sommeren 2023. Nedenfor kan du finde link til Undervisningsministeriets side om optagelsesreglerne.

Elever, der aflægger en 9. klasse eller 10. klasse afgangseksamen og er vurderet uddannelsesparate, kan søge om optagelse på Nærum Gymnasium.

Ansøgere, der har søgt Nærum Gymnasium som 1. prioritet, vil modtage en kvitteringsskrivelse for ansøgningen i e-boks. Når der er sket en fordeling af ansøgerne til gymnasierne, vil der blive sendt breve ud til elever med meddelelse om, hvor der er reserveret plads til ansøgeren. Reservationsbrevenes sendes til e-boks.

Når ansøgerne har afsluttet folkeskolens afgangseksamen, og gymnasierne har modtaget resultaterne, vurderes det, om ansøgerne opfylder alle forudsætningerne for optagelse. Herefter sendes optagelsesbreve til ansøgere, der opfylder forudsætningerne. Brevenes sendes til e-boks ultimo juni.

Hvis en ansøger ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil ansøger hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Links til vores egen side om adgangskrav til Nærum Gymnasium HER

Link til Undervisningsministeriets side om optagelsesregler kan findes HER

Link til Regionhovedstadens hjemmeside om elevfordeling kan findes HER