Ansøgning og optagelse på NAG

Ansøgning om en plads i 1.g på Nærum Gymnasium sker via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål om optagelse eller adgangskrav er du altid velkommen til at kontakte Nærum Gymnasium enten på telefon 45 11 45 11 eller på mail nagpost@remove-this.nagadm.dk. Herunder kan du læse de forskellige trin i optagelsesprocessen og kriterierne for optagelse i gymnasiet.

Tidslinje

Ansøgningsfrist

Kvitteringsbrev

Reservationsbrev

Optagelsesbrev

1. marts

31. marts

29. april

30. juni

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. marts 2022. Du skal søge via hjemmesiden optagelse.dk. Husk at kontrollere de oplysninger, som du angiver.

Optagelse

Elever, der aflægger en 9. klasse afgangseksamen og er vurderet uddannelsesparate, kan søge om optagelse på Nærum Gymnasium. Hvis der er for mange ansøgere, sker fordelingen af elever på baggrund af afstandskriteriet.

Ansøgere, der har søgt Nærum Gymnasium som 1. prioritet, vil den 31. marts 2022 modtage en kvitteringsskrivelse for ansøgningen i e-boks. Når fordelingsudvalget i regionen har fordelt ansøgerne til gymnasierne, vil Nærum Gymnasium sende breve ud til de elever, som gymnasiet kan reservere pladser til. Ansøgere, som Nærum Gymnasium evt. ikke kan reservere pladser til, vil modtage reservationsbrev fra den skole, der har reserveret plads til dem. Reservationsbrevenes sendes til e-boks d. 29. april 2022.

Når ansøgerne har afsluttet folkeskolens afgangseksamen, og Nærum Gymnasium har modtaget resultaterne, kan vi vurdere, om ansøgerne opfylder alle forudsætningerne for optagelse. Herefter kan vi sende optagelsesbreve til ansøgere, der opfylder forudsætningerne. Brevenes sendes til e-boks ultimo juni.

Hvis en ansøger ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil han/hun hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Begrebet ”reserveret plads” betyder, at skolen først kan tildele en plads endeligt, når resultaterne af folkeskolens afgangsprøve foreligger ultimo juni, men fordelingen af elever foregår i april måned. I den mellemliggende periode er der altså tale om reserverede pladser.

Links til vores egen side om adgangskrav til Nærum Gymnasium HER

Link til Undervisningsministeriets side om optagelsesregler kan findes HER

Link til Regionhovedstadens hjemmeside om elevfordeling kan findes HER