Ansøgning og optagelse på NAG

Særligt for optagelse i 2024

Ansøgning om optagelse sker på optagelse.dk. Optagelse.dk åbner for ansøgninger 15. januar 2024. Ansøgningsfristen er 1. marts. 2024.

Ansøgning om en plads i 1.g på Nærum Gymnasium sker via optagelse.dk. Hvis du har spørgsmål om optagelse eller adgangskrav, er du altid velkommen til at kontakte Nærum Gymnasium enten på telefon 45 11 45 11 eller på mail nagpost@nagadm.dk 
Nedenfor kan du læse om de forskellige trin i optagelsesprocessen og om kriterierne for optagelse i gymnasiet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. marts 2024. Du skal søge via hjemmesiden optagelse.dk. Husk at kontrollere de oplysninger, som du angiver.

Nedenfor kan du finde link til sider om adgangskrav, elevfordeling og mere.

Elever, der aflægger en 9. klasse eller 10. klasse afgangseksamen og er vurderet uddannelsesparate, kan søge om optagelse på Nærum Gymnasium.

Ansøgere, der har ansøgt på optagelse.dk, vil modtage en kvitteringsskrivelse fra optagelse.dk. Når der er sket en fordeling af ansøgerne til gymnasierne, vil der blive sendt breve ud til elever med meddelelse om, hvor der er reserveret plads til ansøgeren. Reservationsbrevenes sendes til e-boks 8. maj 2024

Når ansøgerne har afsluttet folkeskolens afgangseksamen, og gymnasierne har modtaget resultaterne, vurderes det, om ansøgerne opfylder alle forudsætningerne for optagelse. Herefter sendes optagelsesbreve til ansøgere, der opfylder forudsætningerne. Brevenes sendes til e-boks ultimo juni.

Hvis en ansøger ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil ansøger hurtigst muligt blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Links til vores egen side om adgangskrav til Nærum Gymnasium HER

Link til Undervisningsministeriets side om bl.a. optagelse og elevfordeling kan findes HER

Link til Regionhovedstadens hjemmeside om elevfordeling kan findes HER