Engelsk på NAG

I engelsk bliver du klædt på til at forstå og begå dig på tværs af de engelsktalende lande i verden.

Engelskfaget interesserer sig for mennesker og har individet i fokus. Vi arbejder med det sigte at forstå menneskene i den engelsktalende verden ud fra deres kultur, historie og sprog.

Gennem det analytiske arbejde med mange forskellige tekster og genrer får du viden om engelsk som verdenssprog (lingua franca), møder forskellige varianter af engelsk og får en fornemmelse af sprogets og kulturens betydning i fx Australien, New Zealand og Indien.

Til daglig fokuserer vi på at forstå værdisæt og holdninger, særligt i USA og Storbritannien, men vi samarbejder jævnligt med fagene fx samfundsfag, historie og religion, hvilket giver mulighed for et bredere perspektiv og anderledes projekter. Derfor skriver mange også SRP med engelsk som et af fagene.

Engelsk er et formidlingsfag, hvor du udfordres til at forholde dig til og have en mening om din omverden på skrift og i tale. Vi anvender derfor en række forskellige medier til at styrke denne kompetence, ligesom vi følger skelsættende politiske begivenheder verden over.

Engelsk er obligatorisk for alle på min. B-niveau. Tilvælger man engelsk som studieretningsfag, får man mere dybde og kompleksitet – og mere tværfaglighed. Derudover kunne studieturen meget vel gå til et engelsktalende område, ligesom Shakespeare er obligatorisk stof.

Med dette i bagagen er du således klar til at begå dig i den store verden.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Engelsk HER

Undervisere

Madsen

Dorthe Madsen (DM)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Idræt, Engelsk og Mediefag

Studievejleder


Paulsen

Helle Holm Paulsen (HP)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Billedkunst samt Design og Arkitektur


Langberg

Kasper Langberg (KL)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Historie, Engelsk og Samfundsfag


Stenbæk

Mads Stenbæk (MS)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Kommunikationschef, Samfundsfag og Engelsk


Sterum

Rikke Sterum (RS)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Tysk


Drengsgaard

Trine Drengsgaard (TD)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Billedkunst samt Design og Arkitektur


Brixen

Sanne Brixen (BR)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dansk og Engelsk


Steenkjær

Sofie Steenkjær (SK)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Dansk, Læsevejleder


Dünweber

Anders Dünweber (ADÃœ)

Cand.scient.soc.
Ansvarsområde:

Engelsk og Samfundsfag


Falkesgaard

Bodil Lund Falkesgaard (BF)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dansk og Engelsk


Bertelsen

Charlotte Fjordvald Bertelsen (CF)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dramatik, Mediefag og Engelsk


Lauridsen

Helle Mejer Lauridsen (HML)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Dansk


Jensen

Nanna Lund Jensen (NLJ)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk og Spansk


Mariager

Nadja Marie Mariager (NM)

Cand.scient. Ph.D.
Ansvarsområde:

Engelsk og Biologi


Klausen

Morten Klausen (MOK)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk & Almen Sprogforståelse/Latin


Barslev

Anne Barslev (aba)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dansk, Spansk & Engelsk


Gøricke

Julie Uhrskov Gøricke (jug)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk & Religion


Dalhoff

Cecilie Wernberg Dalhoff

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk & Religion