Religion på NAG

I religion arbejder vi med menneskers trosforestillinger på tværs af kloden og igennem verdenshistorien. Faget er obligatorisk på c-niveau og ligger i 2. eller 3.g og kan fra skoleåret 2019/2020 vælges som valgfag på b-niveau i 3.g. Som elev kommer du til at lære om Jesus, Muhammad, Shiva, Jahve og Buddha i både gamle og nye fremstillinger, og du får indsigt i, hvilken betydning religionerne har og har haft som kerneelement i både historiske og nutidige samfund.

Religion belyser sit stof igennem tekst, billede, film, medier, filosofi, teori og statistik, og i religion arbejder vi varieret med gruppearbejde, diskussion, forelæsning, projektarbejde, feltarbejde, research og præsentation. Faget tager ofte på ekskursion til trossamfundene og oplever og diskuterer religionernes praktiske udfoldelse i templer, kirker, moskeer eller centre.

Omdrejningspunktet for religionsfaget er, at du som elev får kendskab til både egen og international kultur- og religionshistorie og rustes bedst muligt til den demokratiske dialog i en globaliseret og mangfoldig virkelighed. Faget har således også fokus på aktuelle temaer og udfordringer, der præger samfundslivet lige nu og her.

Som religionselev vil du i mødet med andre menneskers overbevisninger og verdensbilleder blive klogere på både dem og dig selv, og du vil opnå indsigt i de forskelligheder, ligheder og nuancer, der præger nutidens internationale virkelighed.

 Læreplan for Religion HER

Undervisere

Olsen

Lisbeth Vang Olsen (LO)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Latin, Religion og Oldtidskundskab


Poulsen

Søren Søberg Poulsen (SP)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dansk, Religion og Mediefag


Svane

Bo Heelsberg Svane (SV)

Cand.scient.pol.
Ansvarsområde:

Samfundsfag, Filosofi og Religion


Jürs

Mette Sofie Jürs (MSJ)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dansk og Religion


Krabbe

Helena Krabbe (HKE)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Dansk og Religion


Gøricke

Julie Uhrskov Gøricke (jug)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk & Religion


Dalhoff

Cecilie Wernberg Dalhoff

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Engelsk & Religion


Meddelelser:

   Skolen har sommerlukket
   fra onsdag d. 3. juli kl. 12
   til torsdag d. 8 august kl. 8

   1. skoledag 1.g onsdag d. 14. august kl. 10


   Studieretningshæfte 2024

   Ferieplan 2024/25

   Optagelse på NAG

   Adgangskrav

   Studievejledningen

   NAG på Facebook

   NAG på Instagram

   NAG på TikTok