Velkommen til biblioteket

Skolens bibliotek har til opgave at udlåne og formidle studierelevante materialer og elektroniske ressourcer til skolens elever og lærere. Biblioteket understøtter dermed skolens mange forskellige læringsaktiviteter og bibliotekaren underviser og vejleder bibliotekets brugere i litteratur- og informationssøgning.

Bibliotekets bogsamling består fag- og skønlitteratur, som løbende suppleres med indkøb af nye danske og engelske titler. Samlingen afspejler også bibliotekets ønske om at stimulere elevernes lyst til fritidslæsning. Biblioteket satser i stort omfang på elekroniske materialer og tilbyder derfor skolens lærere og elever adgang til en række danske og udenlandske online ressourcer.

Bibliotekets indretning og studiearbejdspladser understøtter forskellige undervisningsformer og læringsstile, så her er både plads til fordybelse i fred og ro for den enkelte og til samarbejde i grupper.

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 8:00 til 17:00

Bibliotekar Lone Foss Brink træffes:
Hver dag fra 8:00 – 15:30, torsdag dog 12:30 – 17:00

Kontaktinformation:
Mail: lf@g.nagym.dk Telefon: 45 11 45 29