Psykologi på NAG

På Nærum Gymnasium kan du vælge psykologi som valgfag på c-niveau. Du vil blive introduceret til nogle af fagets store teorier, og du får mulighed for at afprøve dem i praksis gennem arbejdet med relevante cases, artikler og filmklip.

Vi lægger vægt på, at arbejde med temaer, du vil kunne få glæde af i din efterfølgende videregående uddannelse og dit fremtidige arbejdsliv. Som eksempel på temaer kan nævnes barndommens betydning for personlighedsdannelsen, ungdomskulturer, familie, kriminalitet, ondskab, sprog og tænkning, nyere diagnoser som PTSD, identitetsudfordringer for mennesket i det senmoderne samfund, nye familietyper, ændrede socialiseringsbetingelser, erhvervspsykologiske problemstillinger herunder konflikt og konflikthåndtering, kommunikation m.v.

Vi forsøger at arrangere seancer med foredragsholdere, der er eksperter på et særligt område, ligesom vi har et samarbejde med fx professionshøjskolen Metropol.
Gymnasiet byder på alternative undervisningsmiljøer, som vi inddrager i den daglige undervisning. Du får mulighed for at afprøve nogle af fagets metoder i arbejdet med minifeltarbejder.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan i Psykologi HER

Undervisere

Bak"

Andreas Bak (BAK)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Dansk og Psykologi

Hansen"

Tulu Hansen (TH)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
HR- og Kvalietschef, Historie og Psykologi

Nielsen"

Kirsten Grønnegaard Nielsen (GN)

Cand.mag.
Ansvarsområde:
Historie, Samfundsfag og Psykologi

Olesen"

Anne Bruun Olesen (ABO)

Ansvarsområde:
Idræt og Psykologi

Strenov"

Julie Dyrvig Strenov (JUS)

Ansvarsområde:
Idræt og Psykologi

Nyheder fra Psykologi

Ingen nyheder fundet.

Meddelelser :

1.g forældreaften onsdag d. 2 december kl. 17.30 - 18.15 er virtuel. Video-link kommer via elever fra kontaktlærer


Orienteringsaften på NAG 11. januar 2021


Opdateret pjece om Corona-tiltag på NAG


Rektor-brev: Ingen skiture i år