Naturgeografi på besøg hos Mærsk

Billede i galleri. Klik for at åbne

På Baltikavej 32 på Østerbro ligger Maersk Olie og Gas A/S. 2.k”™s naturgeografihold var en solskinsfyldt onsdag i marts taget derud for at lære mere om olieudvinding og Maersks arbejde med olieboring rundt omkring i verden. I et lille lokale blev holdets 33 elever og naturgeografilærer Anders Larsen stuvet sammen, og efter at være blevet forsynet med kaffe og the kunne oplægget, der blev holdt af ledende geolog på Maersk, Thomas Blume (TB), begynde.

Maersk Oil har i dag boreplatforme adskillige steder i verden, blandt andet i Qatar, Algeriet og Den Mexicanske Golf. Derudover har Maersk Oil i øjeblikket efterforskning i gang i bl.a. Angola og Grønland. Særligt sidstnævnte vakte elevernes interesse, og der blev spurgt ind til, hvorvidt det bliver Danmark eller Grønland, der får profit af eventuelle olieudvindinger. Hertil kunne TB svare, at det som udgangspunkt bliver Grønland. TB fortalte desuden om den seismiske metode til afbildning af undergrunden og olielommer. Vha. trykbølger, der sendes ned i jorden og reflekteres, er det muligt at lave en seismisk profil, der er en slags rekonstruktion af jordlagene under havbunden. Når først et oliereservoir er lokaliseret, foregår olieudvindingen f.eks. (som det er tilfældet i Nordsøen) ved en særlig teknik, hvor man øger trykket i reservoiret ved hjælp af injektion af vand eller gas. På den måde tvinges olien og gassen op i brønden.

Efter oplægget og afklarende spørgsmål fik holdets elever borekerner fra Maersks første og største borefelt i Nordsøen, Dan Feltet, at se. Eleverne fik også mulighed for selv at regne på oliereserven i Dan Feltet og værdien heraf. Resultaterne, der viste oliereserver til en værdi af 27,5 milliarder dollars, understøttede i den grad, at olieindustrien er og bliver et milliardforetagende. Inden afgang fra Maersk Olie og Gas A/S fik eleverne en hurtigt rundvisning i laboratorierne på stedet, og en hel del klogere på olieudvinding kunne NAG-holdet vende næsen hjemad.

Lise Lam Hansen 2.k