Matematik på NAG

I matematik kan vi gå fra det konkrete til det generelle. Vi omformulerer et konkret problem til matematikkens sprog og symboler, og vi anvender matematikkens generelle metoder til løsning af problemet, hvorefter vi ser på løsningens betydning.

Matematik er obligatorisk på C-niveau, men mange elever vælger at løfte matematik til B-niveau. Matematik på B- og A-niveau kan vælges direkte eller ved løft.Til hverdag arbejder vi især med at bevise dele af teorien og at anvende teorien til løsning af opgaver. Til afleveringsopgaver kan du få hjælp i lektiecafeen.

Vi bruger computerprogrammer der kan løse ligninger, tegne grafer og geometriske figurer. Programmerne hjælper os både, når vi skal løse opgaver, og når vi skal forstå teorien. Flere gange om året er der projekter hvor vi fordyber os i et emne. Emnet kan tage udgangspunkt i den praktiske virkelighed, f.eks. når vi i 1.g skal finde afstanden mellem to punkter i agoraens loft ved hjælp af trigonometri (trekantsberegninger).

Projektet kan også handle om, hvordan matematikken er blevet udviklet, eller det kan være mere kreativt, som når vi i 3.g tegner tredimensionale figurer på store stykker papir (se billedet). En del af projekterne tager udgangspunkt i den studieretning, du går på.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Matematik HER

Undervisere

Quorning

Bente Quorning (BQ)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Musik og Matematik


Bentzen

Claus Bentzen (CB)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Uddannelsesleder

Fransk og Matematik

 


Poulsen

Dres Poulsen (DP)

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Vice-tillidsrepræsentant, Filosofi og Matematik


Danielsen

Eva Danielsen (ED)

Cand.scient. Ph.D.
Ansvarsområde:

Matematik og Fysik


Gürleyik

Ishak Gürleyik (IK)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Matematik, Idræt


Nielsen

Ike Houmann Nielsen (IN)

Civilingeniør MSc HD(A)
Ansvarsområde:

Fysik og Matematik


Tobiesen

Lisa Tobiesen (TO)

Civilingeniør MSc
Ansvarsområde:

Fysik og matematik


Rathje

Jacob Rathje (JR)

Cand.scient. Ph.D
Ansvarsområde:

Fysik og Matematik


Skadhauge

Solveig Skadhauge (SKH)

Cand.scient. Ph.D
Ansvarsområde:

Fysik, Matematik


Christensen

Jens Ulrik Christensen (JU)

Cand.polyt.
Ansvarsområde:

Matematik


Clausen

Jens Clausen (JCL)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Matematik og Biologi


Adam

Lene Adam (LAD)

Cand.comm.
Ansvarsområde:

Matematik


Munk

Gunner Brunke Munk (GBM)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Fysik og Matematik


Jørgensen

Karl Svend Claussen Jørgensen (KJ)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Matematik, Fysik og Astronomi


Pinholt

Rasmus Pinholt (RP)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Fysik og Matematik


Eriksen

Søren Henning Eriksen (SH)

Cand.scient.
Ansvarsområde:

Matematik


Stangerup

Kasper Stangerup (KAS)

Civilingeniør MSc
Ansvarsområde:

Matematik, Fysik og Kemi


Hansen

Michael Pilegaard Hansen (MPH)

Civilingeniør Ph.D HD(F)
Ansvarsområde:

Matematik og Finansiering


Remmer

Anders Remmer

Cand.mag.
Ansvarsområde:

Matematik


Achen

Andreas Achen

MSc Philosophy
Ansvarsområde:

Matematik & Filosofi


Fussing

Hanna Norman Fussing

Cand.
Ansvarsområde:

Matematik & Drama


Chidekel
intet billede tilgængeligt

Rune Chidekel

Cand.
Ansvarsområde:

Matematik & Mediefag