Rumgeometri

Billede i galleri. Klik for at åbne

Ishak Gürleyik med nogle af sine matematik-elever fra 3.x

3.x har som afslutning på deres rumgeometri forløb i matematik skulle skabe en 3D illusion. I kender sikkert alle sammen de reklamer man f.eks. ser til håndboldkampene, der i virkeligheden ligger fladt på jorden, men når man ser på den plane figur gennem kammeraet, ser reklamen ud til at stå lodret op i luften?

Idéen er at beregne skæringspunktet mellem de rette linjer der går gennem øjepunktet (kammeraret) og den fiktive lodret stående figur man ønsker frembragt. Man kan populært sige, at man beregner hvor skyggen på ens illusion vil ramme gulvplanen.