Innovation på NAG

På NAG udbydes faget Innovation-C fra og med sommeren 2013. Det betyder, at du som går i 2.g nu og har et frit C-niveau valgfag, kan vælge Innovation.

Faget Innovation er et fag hvor du lærer at arbejde kontrolleret med udvikling af ideer, fra ideens opståen til den er klar til kommercialisering. De processer vi arbejder med til styring og udvikling af ideer, kan du med fordel anvende andre steder. Det kunne eksempelvis være når du skal vælge emne og indhold til SRP og når du skal skrive AT-synopsis.

Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner. Faget giver viden om processer fra idégenerering til kommercialisering, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel virksomheds- som samfundsniveau.

Læreplan for Innovation HER

Undervisere

Johansen

Kasper Damgaard Johansen (kdj)

Ansvarsområde:

Samfundsfag, Erhvervsøkonomi & Innovation