USA-ekspert gæster NAG

Billede i galleri. Klik for at åbne

Har man fulgt med i mediernes udenlandsstof i den sidste måned, så har man nok bemærket, at det amerikanske midtvejsvalg har fået en del spalteplads. Valget om sammensætningen af den amerikanske kongres var netop en del af programmet i mandags, hvor Finn Madsen, lektor i historie og engelsk og USA-ekspert, gæstede 2.g og 3.g elever med studieretningen Samfundsfag/Engelsk for at dele sin viden med os.

Besøget var sat i stand, dels fordi man i denne studieretning ofte arbejder med topaktuelle emner i de engelsksprogede lande, og dels så begge årgange kunne få ekspertviden og mulig inspiration til det store skriftlige projekt, som de snart skal skrive (SRO i 2.g. og SRP i 3.g).

Midtvejsvalget er derfor en oplagt anledning til at lave en faglig kobling mellem studieretningsfagene, hvad enten man arbejder med politisk kommunikation, medier eller et af de mange emner, der har været en del af debatten.

Finn Madsens berigede os med sin viden om USA baseret på sit arbejde og egne erfaringer. Hans oplæg gav os et godt indblik i politiske såvel som kulturelle og sociologiske aspekter i det amerikanske samfund. Han fortalte bl.a. om politisk polarisering, våbenkultur, abortlovgivning, betydningen af den voksende latinamerikanske befolkningsgruppe og andre samfunds-/kulturforskelle i forhold til Danmark/Europa.

Omdrejningspunktet for fællestimen var selvsagt Joe Biden og demokraternes kamp om at holde flertallet i kongressen - en kamp de tabte i repræsentanternes hus og som det skal blive interessant at følge udfaldet af.