Dansk-undervisning under press

Billede i galleri. Klik for at åbne

Hvem skriver til hvem om hvad?

I skolen er svaret på dette spørgsmål ofte, at eleven skriver til læreren om noget, der udspringer af de faglige mål for netop dette fag. Sådan er det ikke, når 2.g”™erne i denne uge kaster sig ud i nyhedsstrømmen og researcher på det, der er relevant for et medie med netop den profil, som klassen har valgt. Læserne er denne gang ikke blot læreren, men alle skolens elever og ansatte.

Dansk- og mediefaglige kompetencer trænes i projektarbejdet, når der vinkles, vælges ud og hver sten vendes:

Hvem kan levere den metafor, der bedst forklarer en kompleks problemstilling? Hvilken faktaboks vidner om, at kun det mest relevante er taget med?

I avisprojektet er der også rig lejlighed til at trække på viden og kompetencer, man har erhvervet i andre fag. Fx kan idrætsfaglig viden og erfaringer fra fodboldbanen få sportsektionen til ”˜at shine”™. Projektarbejdet stiller store krav til elevernes ansvarlighed og samarbejdskompetencer, for deadline SKAL overholdes ”“ og lærerne er kun med som konsulenter.

Konkurrencen om at kåres som den bedste avis og den bedste artikel er benhård.

Må den skarpeste pen vinde. Herunder kan du se Net-aviserne:

2.a    2.b    2.c.   2.d    2.e    2.h

2.i    2.k    2.u    2.w      2.y    2.z     2.x (brug gæstelogin)