Billedkunst-elever laver byplanlægning

Billede i galleri. Klik for at åbne

Tre 1.g hold i billedkunst havde forleden besøg af nogle medarbejdere fra arkitektfirmaet Primus og arkitektfirmaet Sted samt urbanist Niels Bjørn. De tre samarbejdspartnere har fået til opgave af Rudersdals Kommune at udarbejde en visionsplan for Nærum midtpunkt, dvs. området mellem Nærum Vænge Torv og Nærum Hovedgade. Nærum midtpunkt, hvor Nærum Gymnasium netop befinder sig, er præget af tidligere tiders industribyggeri og trænger til et løft for bedre at fungere som bindeled mellem Torvet og Hovedgaden.

I sit oplæg til eleverne fortalte Niels Bjørn, at de jo er eksperter på området, da de færdes der til dagligt. "I skal være vores detektiver og se på tingene med friske, unge øjne," sagde han i Auditoriet, inden de tre hold blev delt op i mindre grupper med forskellige opgaver udarbejdet i samarbejde med holdenes undervisere, Jenny Gibson, Trine Drengsgaard og Helle Holm Paulsen.

Så tilbragte eleverne et par timer i området med deres forskellge observationsopgaver for til sidst at samle op på skolen med ideudvikling. De tre hold vil løbende beskæftige sig med opgaven i undervisningen. Den 4. oktober vil der blive holdt fernisering og præsentation af projekterne sammen med indbudte gæster fra samarbejdspartnerne, Rudersdal Kommune, forældre og lokale beboere.