Klager over karakterer og eksamen

Hvis du ønsker at klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter, skal du henvende dig til rektor eller en anden fra ledelsen. Her vil du kunne få en uddybet klagevejledning.

En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor. Klagefristen er 2 uger, fra karakteren er offentliggjort.

Undervisningsministeriet har information om proces for håndtering af klagesager. Se mere på UVM’s hjemmeside:

Her kan du finde de bekendtgørelser, der ligger bag reglerne:

Eksamensbekendtgørelsen

Gymnasiebekendtgørelsen

(Alle links er gældende juni 2020. Vi tager således forbehold for, at UVM kan ændre web-adresser, procedurer og regler. Aktuel klagevejledning kan altid fås ved henvendelse.)

Meddelelser :

Orienteringsaften på NAG 13. januar, se stream på vores Facebook 


Info om ansøgning og optagelse på NAG


Covid-19 opdatering: Virtuel nødundervisning på NAG indtil videre forlænget til og med mindst d. 15. marts 

Der er daglig telefontid kl. 8-14


Opdateret pjece om Corona-tiltag på NAG

 

Ny Facebook side