Rikkes lærebog er en dobbelt glæde

Billede i galleri. Klik for at åbne

Rikke Sterum med sin netop udgivne lærebog i tysk

Rikke Sterum har begået og her i august fået udgivet en temabog til tysk i gymnasiet for 2. og 3.g på forlaget Gyldendal. ”Der Doppelgänger” er titlen på og temaet i bogen, som med en række tekster fra 1810 til 2015 spænder vidt i tid og genrer. Og temaet har altid fascineret Rikke.

”Lige siden min tid som universitetsstuderende har jeg været optaget af den litteratur, som befinder sig i grænselandet mellem det naturlige og overnaturlige, mellem det uhyggelige og det eksistentielle,” beretter Rikke om sit faglige kærlighedsforhold til temaet.

Men bogen trækker ikke bare linjer fra hendes tid som stud.mag. Den er også fuldt ud i tråd med den master i fremmedsprogspædagogik, som hun har taget sideløbende med sit virke som underviser på Nærum Gymnasium. Rikkes master omhandler de seneste pædagogiske teorier om elevernes tilegnelse og fastholdelse af ordforråd i fremmedsprogsundervisningen.

”I dag er der en udbredt erkendelse af, at eleverne skal igennem en bevidstgørelsesproces for at tilegne sig og fastholde et ordforråd i fremmedsprogsundervisningen, og det er også det gennemgående didaktiske princip i temabogen,” fortæller Rikke.

Udover de mange forskelligartede tekster (og billeder) om temaet er arbejdsopgaverne netop omhyggeligt struktureret efter denne tilegnelsesproces. Derfor er lærebogen også en arbejdsmodel for undervisere i fremmedsprogsundervisningen på, hvordan man laver en såkaldt stilladsering (dvs. støtte) for eleverne til deres arbejde med ordforråd.

”Det har været utrolig fantastisk at få lov til at lave en lærebog, der bygger på personlig faglig fascination og på den nyeste pædagogiske teori med empiri fra min egen arbejdsplads. Men det har taget to år og 100 weekender at lave den, så indtil videre brænder jeg ikke for at lave en opfølger - i hvert fald ikke foreløbig,” slutter Rikke.