Ellipsen officielt indviet

Rektor Niels Hjølund Pedersen holder tale ved indvielsen af Ellipsen

Der var inviterede gæster fra nabo-gymnasier, kommunalbestyrelsen, arkitektfirmaet, rådgivere, entreprenører, personale, elever og NAG's egen bestyrelse, da Ellipsen officielt blev indviet d. 30. september.

Der blev holdt taler fra de forskellige involverede, som der jo skal ved den slags lejligheder. I sin tale lagde rektor Niels Hjølund Pedersen vægt på både ligheden og forskellen mellem hovedbygningen fra 2003 og den nye bygning.

"Bygningen skulle på en gang være i samklang med det oprindelige hus OG tilføje noget kvalitativt og æstetisk nyt. Derfor finder man en stor overensstemmelse i materialevalg og møblering, når man sammenligner den oprindelige og den nye bygning," sagde rektor i sin tale og fortsatte: "Omvendt har den nye bygning i intimitet, hvad den gamle har i sit spektakulære og storslåede udtryk. På den måde supplerer og kontrasterer de to bygninger hinanden og bliver i fællesskab et godt symbol for NAG”™s bærende værdi om ”Højt til loftet”."

Til lejligheden udgav Nærum Gymnasium desuden et illustreret skrift, skrevet af tidligere rektor Preben Bruun, om Nærum Gymnasiums tilblivelse i årene fra de første arkitektoniske og pædagogiske visioner i 1999 til den virkelighed, der udviklede sig i løbet af de første 10 år af NAG's leveår siden åbningen i 2003 og op til opførelsen af Ellipsen i 2014-2015.

Onsdag d. 7. oktober har alle mulighed for at se den nye (og den "gamle") bygning. Der er åbent hus på Nærum Hovedgade 30 kl. 19-21 med rundvisning og foredrag af hjerneforsker Peter Lund Madsen om "hjernen og læring"

Se også artikel i Rudersdal Avis HER

Nyheder fra NAG arbejdsplads

Ellipsen officielt indviet

Rektor Niels Hjølund Pedersen holder tale ved indvielsen af Ellipsen

Der var inviterede gæster fra nabo-gymnasier, kommunalbestyrelsen, arkitektfirmaet, rådgivere, entreprenører, personale, elever og NAG's egen bestyrelse, da Ellipsen officielt blev indviet d. 30. september.

Der blev holdt taler fra de forskellige involverede, som der jo skal ved den slags lejligheder. I sin tale lagde rektor Niels Hjølund Pedersen vægt på både ligheden og forskellen mellem hovedbygningen fra 2003 og den nye bygning.

"Bygningen skulle på en gang være i samklang med det oprindelige hus OG tilføje noget kvalitativt og æstetisk nyt. Derfor finder man en stor overensstemmelse i materialevalg og møblering, når man sammenligner den oprindelige og den nye bygning," sagde rektor i sin tale og fortsatte: "Omvendt har den nye bygning i intimitet, hvad den gamle har i sit spektakulære og storslåede udtryk. På den måde supplerer og kontrasterer de to bygninger hinanden og bliver i fællesskab et godt symbol for NAG”™s bærende værdi om ”Højt til loftet”."

Til lejligheden udgav Nærum Gymnasium desuden et illustreret skrift, skrevet af tidligere rektor Preben Bruun, om Nærum Gymnasiums tilblivelse i årene fra de første arkitektoniske og pædagogiske visioner i 1999 til den virkelighed, der udviklede sig i løbet af de første 10 år af NAG's leveår siden åbningen i 2003 og op til opførelsen af Ellipsen i 2014-2015.

Onsdag d. 7. oktober har alle mulighed for at se den nye (og den "gamle") bygning. Der er åbent hus på Nærum Hovedgade 30 kl. 19-21 med rundvisning og foredrag af hjerneforsker Peter Lund Madsen om "hjernen og læring"

Se også artikel i Rudersdal Avis HER

Meddelelser :

NAG søger pedel HER


Info-materiale til nye elever og forældre:

Intro-brev til 1.g HER

Forældrefolder  HER

ABC-guide til NAG HER


Ferieplan 2019-2020 HER