Brug for en mentor?

Billede i galleri. Klik for at åbne

Mentorordningen på NAG er et studietilbud, hvor der arbejdes intensivt med dine studievaner. Ordningen er et led i skolens mål om at hjælpe dig til at få det optimale ud af din tid på NAG, hvad enten din mentor følger dig for en kortere eller længere periode.

Mentoren er en lærer på skolen, som er kvalificeret til at afholde studiesamtaler. Fokuspunkterne i mentorsamtalen kan være notat- og studieteknik, læringsstil, planlægning af lektier og disponering af tid osv.

Kunne du måske have brug for en mentor så henvend dig til din studievejleder.