Nærum Gymnasiums bestyrelse

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Jens Ive, Borgmester, Rudersdal Kommune 

Mia Wagner, Nordic Female Founders

Jane Sandberg, Museumsdirektør, Enigma

Michael Pedersen, Professor, DTU

Interne medlemmer med stemmeret:

Claus Bentzen, Lektor

Kasper Tandrup, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Dres Poulsen, Lektor

Anna Tange Løvstad, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret 

 

Meddelelser:

Virtuel Orienteringsaften mandag d. 24. januar kl. 19:30 via skolens hjemmeside og Facebook


Besøgsdage december-februar


NAG's Kerneværdier


Følg NAG på Facebook HER

Følg NAG på Instagram HER


Covid-19 forholdsregler på NAG


Stllingsopslag: Sekretær