Nærum Gymnasiums bestyrelse

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Jens Ive, Borgmester, Rudersdal Kommune 

Mette Louise Kaagaard, executive vice president, KMD

Jane Sandberg, Museumsdirektør, Enigma

Michael Pedersen, Professor, DTU

Interne medlemmer med stemmeret:

Claus Bentzen, Lektor

Magnus Holger Buhl, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Dres Poulsen, Lektor

Frederik Rothe, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret 

Målopfyldelse 2018/2019

Rektors resultatlønskontrakt 2019/2020