100 % Affaldssortering

Billede i galleri. Klik for at åbne

De nye affaldscontainere, her i Ellipsen

De gamle one-size-fits-all skraldespande er gået på pension. Nu er hele bygningen rundt omkring forsynet med fem containere med det mest gængse affald.

Der er tale om pant, papir, plast- mad-& drikkekartoner, madaffald, og restaffald. Plastcontaineren tager også mindre metalemballage, og glas samt pap kan afleveres til pedellerne. 

Elever og ansatte har taget godt imod ordningen, og enhver sortering minder den enkelte om vigtigheden ved at opretholde en ren, lækker og klimavenlig skole.