Nærum Gymnasiums bestyrelse 2015/2016

Vedtægter for Bestyrelsen: HER

Mødereferater: HER

Bestyrelsens medlemmer:

Eksterne medlemmer med stemmeret:

Erik Fabrin, fhv. borgmester Rudersdal Kommune 

Maria Sennels, Adm. Direktør

Randi Mondorf, medlem af Kommunalbestyrelsen, Rudersdal Kommune 

Michael Pedersen, professor

Interne medlemmer med stemmeret:

Inge Galsgaard, Lektor

Klara Eckhardt Goldschmidt, Elevrepræsentant

Interne medlemmer uden stemmeret:

Dres Poulsen, Lektor

Rasmus Bülow-Lehnsby, Elevrepræsentant

Rektor Niels Hjølund Pedersen er tilforordnet bestyrelsen og fungerer som sekretær for bestyrelsen uden stemmeret 

Målopfyldelse 2015/2016

Rektors resultatlønskontrakt 2016/2017

Meddelelser :

Invitation til 1.g elev/forældreaften 25.9. HER


Intro-materiale:

Brev til kommende 1.g'ere HER

Velkomstguide til NAG HER

Turen går til NAG HER

Forældrefolder HER