NAG Didaktik: Projekt Professional Kapital

Nærum Gymnasiums pædagogiske udviklingsarbejde har til formål at skabe grundsten til en egentlig NAG Didaktik gennem projekt Professionel Kapital

Rektors corner

Velkomst og tweets

Meddelelser :

Kontoret åbner igen efter sommerferien:

Torsdag d. 4. august kl. 10.00


Introduktionsmateriale til kommende elever HER


Ferieplan 2016-2017 HER