Studieretninger 2022

HVAD GIVER STUDIERETNINGERNE ADGANG TIL

Disse studieretninger udbydes til efteråret 2022. Med gymnasiereformen fra 2017 vælges der først studieretning efter tre måneders Grundforløb, dvs. i oktober 2022.

Hvis du følger linket, så kommer du til den del af Uddannelsesguiden, der hedder Adgangskortet. Her kan du se, hvilke videregående uddannelser hver studieretning giver adgang til. Du skal dog selv indsætte STX, dit andet fremmedsprog, og hvilke valgfag du vil have, da sammensætningen af valgfag godt kan påvirke, hvilke uddannelser studieretningen er adgangsgivende til.

Matematik (A)–Fysik (B)–Kemi (B)/Matematik (A)-Fysik (A)-Kemi (B)/Matematik (A)-Fysik (B)-Kemi (A)

På disse tre studieretninger undersøger du naturvidenskabens grænseland inden for industriel og akademisk forskning. I kemi ser man på stoffer og kemiske reaktioner, der anvendes i udviklingen af nye produkter inden for f.eks. plast- eller fødevareindustrien, og i fysik på de mindste og de største dele af verden fra kvarker til galaksehobe. Matematikken er et centralt fag på disse studieretninger og helt uundværligt til at lave modeller, der hjælper til at forstå f.eks. kemisk reaktionshastighed eller rumskibes baner i fysik. Vær klar til at undersøge virkeligheden gennem naturvidenskabelige eksperimenter.
Se hvilke uddannelser studieretningerne giver adgang til:
Matematik (A)–Fysik (B)–Kemi (B) HER
Valgfag: 
1 A-niveau, 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau
Matematik (A)-Fysik (A)-Kemi (B) HER
Valgfag: 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau
Matematik (A)-Fysik (B)-Kemi (A) HER
Valgfag: 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau

Matematik (A) - Bioteknologi (A) – Fysik (B)

Bioteknologi A er et eksperimentelt fag, der kombinerer viden fra biologi og kemi. Vi arbejder temabaseret og tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger. Det kan være fra anvendelse af mikroorganismer til produktion af medicin, enzymer eller fødevarer og til udvikling af nye energiformer som f.eks. biobrændsel. I genteknologi er nogle af hovedemnerne sygdomsbehandling og forbedring af planter. Fysik og matematik supplerer med værktøjer og metoder til studier af de biologiske og kemiske systemer, der er involveret i processerne. Studieretningens fag giver dig stor indsigt i de områder, der i dag er i rivende udvikling både forskningsmæssigt og industrielt.
Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til HER
Valgfag: 
1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau

 

Biologi (A) – Kemi (B)

Studieretningen er med koblingen mellem biologi A og kemi B rettet mod den moderne forskning både inden for medicin og sundhed, men også inden for andre områder af biologien som f.eks. miljømæssige forhold. I studieretningen arbejdes der med temaer som f.eks. udvikling af ny medicin, genteknologi, forskning inden for sygdomsbehandling og nye energiformer baseret på biobrændsler. Bioinformatikken bringer evolutionen og nye muligheder inden for genteknologien i spil. Vi belyser aktuelle temaer og problemstillinger som optimering af fødevarer og ændrede miljøforhold som følge af det varmere klima, ligesom vi arbejder med kroppens funktioner og spredning af sygdomme.
Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til HER
Valgfag: 
1 A-niveau, 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau

 

Samfundsfag (A) – Matematik (A)

Dette er studieretningen for dig, der interesserer dig for den samfundsmæssige udvikling både globalt og lokalt. Kombinationen med matematik giver mulighed for at komme mere i dybden med de økonomiske forhold og bl.a. forstå baggrunden for de økonomiske prognoser og tendenser. Endvidere vil matematikkens beregninger og logik kvalificere din forståelse af disse tendenser. De økonomiske og politiske sammenhænge, både nationalt og internationalt, vil være et centralt fokuspunkt i denne studieretning.
Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til HER
Valgfag: 
Et naturvidenskabeligt B-niveau, 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau

 

Samfundsfag (A) – Engelsk (A)

Har du en særlig interesse for USA og Storbritannien? Så er dette studieretningen for dig. Der vil ofte være et sociologisk fokus i Aniveaufagenes undervisning, hvor kulturelle og samfundsmæssige forhold i Danmark og engelsksprogede lande undersøges. Globalisering er et gennemgående tema i mange af denne studieretnings undervisningsforløb, hvor emnet belyses ud fra sproglige, politiske, økonomiske og kulturelle udviklingstendenser. Studieretningen udbydes også i en udgave, hvor samfundsfag A undervises på engelsk.

Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til  HER
Valgfag: 
Et naturvidenskabeligt B-niveau, 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau

 

Engelsk (A) – Spansk begynder (A) - Latin (C)/Engelsk (A) - Fransk begynder (A) - Latin (C)

Er du glad for sprog og fremmede kulturer, og kan du lide at kommunikere? Vælger du denne studieretning, bliver du sikker i to globale fremmedsprog, der åbner døren til store dele af verden. Samtidig får du med latin en dybere forståelse af vores europæiske identitet samt en sikkerhed i de sproglige strukturer, der danner basis for de europæiske sprog. Du vil i mødet med landenes litteratur, film og medier få belyst en række forskellige aspekter af dagligdagen og kulturen i landene. Du får stor indsigt i traditioner og landenes nationale selvforståelse, således at du bedre kan følge med i og forstå, hvad der sker i verden.
Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til:
Engelsk (A)-Spansk begynder (A)-Latin (C) HER
Valgfag: 
To på mindst B-niveau og et c-niveau
Engelsk (A)-Fransk begynder (A)-Latin (C) HER
Valgfag: 
To på mindst B-niveau og et c-niveau

Engelsk (A) – Tysk fortsætter (A) - Latin (C)/Engelsk (A) - Fransk fortsætter (A) - Latin (C)

Er du glad for sprog, fremmede kulturer og internationale forhold? Vil du blive bedre til at kommunikere på engelsk og fransk eller tysk? Der er faktisk stor efterspørgsel på unge, der kan kommunikere sikkert på flere fremmedsprog.

Musik (A) – Engelsk (A)

Du arbejder med emner, som kombinerer teoretisk og praktisk musik og engelsk kultur fra f.eks. improvisationsmønstre i New Orleans jazz, The Beatles og 1960’ernes ungdomskultur til brugen af filmmusik i f.eks. engelsksprogede gyserfilm. I arbejdet med musikken og kulturen er fokus på vekselvirkningen mellem det musikalske udtryk og det samfund og den historie, musikken præger og præges af. I studieretningen træner du din stemme, din instrumentteknik og din evne til at formidle et musikalsk udtryk. Kort og godt lærer du at forvandle noder og becifringer til musik. Målet er, at du kan give dine tilhørere en musikalsk oplevelse.
Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til HER
Valgfag: 
Et naturvidenskabeligt B-niveau, 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau

 

Musik (A) – Matematik (A)

Du arbejder med emner, der kombinerer teoretisk og praktisk musik og matematik. Emnerne spænder vidt fra f.eks. det gyldne snit i harmonisering af musik, historiske stemninger af intervaller til hitskabeloner i moderne popmusik. Vi har fokus på at gennemskue et dybere grundlag for menneskelig kreativitet og på at undersøge, hvorfor musik er opbygget og lyder, som den gør. Det teoretiske grundlag gør det muligt at analysere musik, og den analyserede musik sættes ind i en kulturel og historisk kontekst. Samtidig trænes dine stemmemæssige og instrumentale færdigheder, så du på egen hånd og i samspil med andre kan formidle din musikalitet i et overbevisende musikalsk udtryk.
Se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til HER
Valgfag: 
Et naturvidenskabeligt B-niveau, 1 på mindst c-niveau og 1 c-niveau