NAG's Strategiplan 2018-2021

Nærum Gymnasiums strategiplan peger på prioriterede indsatser med henblik at nå udvalgte mål inden for en tidsramme på tre år. Indsatserne skal kunne omsættes til handlinger, hvis virkning kan iagttages. Strategiplanen er med andre ord ikke en udtømmende oversigt over alle NAGs pædagogiske og didaktiske aktiviteter de næste tre år

Download pdf-version HER

Meddelelser :

NAG søger pedel HER


Info-materiale til nye elever og forældre:

Intro-brev til 1.g HER

Forældrefolder  HER

ABC-guide til NAG HER


Ferieplan 2019-2020 HER