NAG's Strategiplan 2018-2021

Nærum Gymnasiums strategiplan peger på prioriterede indsatser med henblik at nå udvalgte mål inden for en tidsramme på tre år. Indsatserne skal kunne omsættes til handlinger, hvis virkning kan iagttages. Strategiplanen er med andre ord ikke en udtømmende oversigt over alle NAGs pædagogiske og didaktiske aktiviteter de næste tre år

Meddelelser :

Covid-19 opdatering: Fra og med d. 6. april er undervisningen en kombination af virtuelt arbejde og fysisk tilstedeværelse

Der er daglig telefontid kl. 8-14 


Opdateret pjece om Corona-tiltag på NAG - herunder krav om negativ Covid19-test


Info om ansøgning og optagelse på NAG


Ferieplan 2021-2022