NAG's Strategiplan 2018-2021

Nærum Gymnasiums strategiplan peger på prioriterede indsatser med henblik at nå udvalgte mål inden for en tidsramme på tre år. Indsatserne skal kunne omsættes til handlinger, hvis virkning kan iagttages. Strategiplanen er med andre ord ikke en udtømmende oversigt over alle NAGs pædagogiske og didaktiske aktiviteter de næste tre år

Download pdf-version HER

Meddelelser :

Info om alt fra sidste skoledag til dimission HER


Ferieplan 2019-2020 HER


Find vej til Nærum Gymnasium HER