NAG Edutorial

Edutorials er undervisningsfilm produceret som led i NAG's medialiseringsindsats. De forefindes på youtubekanalen "Edutorials Nærum Gymnasium" og er til fri afbenyttelse for lærere, elever og andre interesserede som vidensressource, inspiration til flipped classroom og anden undervisning samt som støtte til elevernes eksamensforberedelse. Der er et par håndfulde edutorials indtil videre, men der kommer mange flere til. Du kan få en lille smagsprøve her, hvor du også kan abonnere på youtubekanalen:

<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dLni_XaFcW0" title="YouTube video player" width="560"></iframe>