Studenter 2020

Så sikkert som solskin i juni - lige så sikkert de første studenter med rektor ved flaget