Så er alle årgange tilbage på skolen

Billede i galleri. Klik for at åbne

En gruppe 1.g'ere boltrer sig på plænen den første skoledag tilbage efter corona-lockdown

I denne uge blev det 1. og 2. g’ernes tur til at komme fysisk tilbage til NAG. Den sidste tid før årsprøverne for de to årgange vil være en blanding af fysisk og virtuel undervisning, mens årsprøverne hovedsagligt vil være fysisk på skolen. Da 1. og 2.g ikke skal til eksaminer, er det væsentligt at årsprøver bliver så eksamenslignende som muligt for træningens skyld.

Gensynet blandt eleverne har været glædeligt og forventningsfyldt. Og det samme har været tilfældet blandt underviserne. To måneder kan føles længe. NAG er et rummeligt sted. Derfor kan alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afstande og hygiejne-forhold opretholdes, som de har været, siden 3.g’erne kom tilbage d. 20. april.