På tur med samfundsfag

1.b samfundsfag fra NAG på vej til Borgen sammen med deres underviser Anders Larsen

Af Emilia Hecksher Olsen, og Mille Hoffery Nielsen, 1.b

1.b var på ekskursion fredag d. 19. januar med samfundsfag. Her besøgte vi både Nationalbanken og så var vi efterfølgende også hos Alternativets Christian Poll, på Christiansborg. Turen var både interessant og meget lærerig.

Vi startede ud med at besøge Nationalbanken, som ligger i centrum af København (Havnegade 5). Her hørte vi b.la. om, hvad Nationalbankens egentlige funktion er, både i Danmark, men også internationalt. Vi fik forklaret Nationalbankens 3 overordnede formål, som er:

1. Stabilepriser: Danmarks pengepolitik er indrette efter fastkursprincippet. Det vil sige, at kronen er fast overfor euroen, og kan dermed ikke reguleres med mere end +/-2,25 %. Fastkursprincippet er med til at gøre vores inflation lav.

2. Sikre betalinger: Nationalbanken sørger også for at sikre de betalinger der foregår hver dag, mellem firmaer såvel som os privatpersoner.

3. Stabilitet i det finansielle system: Nationalbanken overvåger kort sagt Danmark finansielt. Den sikre at alt går vel og forholdes stabilt, der skal hverken være for høje eller lave udsving.

Efter besøget i Nationalbanken tog vi videre på Christiansborg, hvor vi havde et møde med et medlem fra Alternativet, nemlig Christian Poll. Her hørte vi om Alternatives pengepolitik, og hvordan de mente at Danmarks fremtid ville udfolde sig. Her kom vi ind på forskellige ting, men det vi bed mest mærke i, var alternativets “30 arbejdstimer om ugen”. Hvilket vil sige, at de mener, at man kun skal arbejde 4 dage om ugen, og dermed holde fri de resterende 3 dage.

Vi havde i 1.b svært ved forstå, hvordan det økonomiske-kredsløb ville kunne løbe rundt på denne måde, og vi stillede derfor spørgsmålstegn ved hele ideen. Dette skabte en debat, som var meget interessant, da der var mange input i form af mange forskellige meninger, både fra os elever, men også fra Christian Poll.

Alt i alt var det en rigtigt god tur, som vi elever i 1.b har fået meget ud af, og vi ser allerede frem til den næste ekskursion med samfundsfag.