NAG Talentudvikling

NAGademy 
NAGademy er Nærum Gymnasiums interne talentprogram for elever med særlig interesse og lyst til fordybelse. Kurser på NAGademy henvender til sig elever på alle årgange, som har talent og lyst til at prøve kræfter med noget ud over det sædvanlige i undervisningen.

Undervisningen på kurserne er produktorienteret, og det forventes at eleven deltager aktivt i undervisningen og med udarbejdelsen af slutproduktet.

Undervisningen inddrager omverden enten i form af udefra kommende foredragsholder/underviser eller virksomheds/institutions-besøg. Eleverne modtager slutteligt et diplom for aktiv deltagelse i kurset.

I løbet af skoleåret 2017-18 har NAGademy afholdt Forfatterskolen, Innovation og kunstformidling, samt Træn Smart - et biotek-idræts forløb.

Eksterne tilbud
NAG er medlem af Science Talent’s gymnasie netværk, og vi sender elever til Camps og længerevarende forløb, læs om Science Talent her sciencetalenter.dk/st/gymnasie

Akademiet for Talentfulde Unge: NAG udvælger hvert år en række elever til at deltage i ATU programmet, læs mere her ungetalenter.dk

Konkurrencer Hold eller enkelte elever har mulighed for at deltage i diverse konkurrencer, ofte på initiativ af holdets lærer i det relevante fag. NAG har elever der deltager i:
Unge forskere
Forskerspire
Juvenes translatores
OL i naturvidenskabelige fag og matematik
Georg Mohr konkurrencen (Matematik), hvor vi tilbyder Study Group med træning op til konkurrencen
Start Up Academy (i samarbejde med Ung i Rudersdal)
Og andre aktuelle konkurrencer.

Er du nysgerrig og har spørgsmål til talent tilbud, så kontakt talentkoordinatorerne Anders Larsen (ALA) og Lisa Tobiesen (TO).

Se filmen der beskriver hverdagen for vores ATU-elever.