NAG Kompetenceplan 2018 - 2021

Bag den måske lidt luftige titel finder man faktisk otte meget konkrete og overskuelige sider med et katalog, som anviser et samspil mellem intentionerne i den nye gymnasiereform fra 2017 og NAG's egne kerneværdier, Højt til Loftet, Lærerlyst og Udvikling samt Fællesskab og Ansvar.

De seks nøglebegreber i kompetenceplanen er: Fællesskab, Selvstændighed, Samarbejde, Problemløsning, Evaluering og Formidling.

Som det hedder i kompetenceplanens indledning:

"Det er tanken, at der for hvert skoleår vælges et fokusområde i erkendelse af, at det ikke er muligt at adressere alle mål på en gang. En klasses lærere vælger inden for det udvalgte fokusområde at samle indsatsen om nogle handlinger, værktøjer og øvelser, der er afstemt til den enkelte klasses behov"

Se mere her: