NAG fra d. 15. april - opdateret 8. april

Billede i galleri. Klik for at åbne

Rektors besked til alle NAG’ere på Lectio, 7. april 2020 – opdateret 8. april

Til alle NAG’ere

Statsminister Mette Frederiksen meddelte i går aftes, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af COVID-19. Det får betydning for elever og lærere på NAG.

Lige nu er det en prioritet at få den overordnede information hurtigt ud til jer. Derfor er der mange detaljer i denne første udmelding, som senere skal udfoldes. Først når Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne har afklaret en række forhold, kan vi informere nærmere om en konkret plan.

NAG er en institution under staten og kommer naturligvis ansvarligt til at følge alle retningslinjer fra myndighederne. Vi kender i skrivende stund ikke alle disse retningslinjer, da de forhandles politisk i de kommende dage.

 

Særligt til 1.g’ere og 2.g’ere

I kommer ikke fysisk i skole efter påskeferien. Jeres undervisning vil fortsat blive afholdt virtuelt i den næste fase, der strækker sig frem til og med 10. maj.

 

Særligt til 3.g’ere

Der åbnes mulighed for, at I efter en række særlige retningslinjer kan begynde delvist i skole i perioden efter påskeferien. Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne vil komme med nærmere information i de kommende dage. Der bliver ikke tale om normale skoledage, hvor alt afvikles, som vi plejer. Der vil ske en gradvis indfasning, som kan være forskellig fra fag til fag, og der vil være en del undervisning, som er virtuel.

Vi skal have tid til sammen med jeres lærere at planlægge denne alternative skolegang. Derfor vil ugen efter påske (14.-17. april) blive afviklet virtuelt. I løbet af den uge vil I få besked om, hvordan en delvis og gradvis indfasning af særligt tilrettelagt fysisk skolegang vil begynde fra mandag den 20. april.

Prøver og eksamener

Indtil videre forlyder det, at eksamen kan afholdes på ”anden og begrænset” måde i forhold til det planlagte. Der skal være politiske forhandlinger i de kommende dage.

Generelt

I forhold til sundhedsfaglige spørgsmål, så afventer vi retningslinjer fra myndighederne. Dette gælder fx den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen og særlige forhold for elever i risikogruppen eller elever, der bor sammen med familiemedlemmer i risikogruppen. Allerede nu kan vi sige, at der iværksættes en særlig rengøringsplan for skolen, som tager højde for sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Mvh

Niels Hjølund Pedersen, rektor, 7. april 2020 – opdateret 8. april