Kære nye elever

Tillykke med din plads i 1.g på Nærum Gymnasium. Vi glæder os til at se dig efter sommerferien og ser frem til tre spændende år sammen med dig. I den vedlagte folder samt på oversigten herunder får du et indblik i nogle af introdagenes aktiviteter og andre arrangementer, som kommer til at præge din første tid på NAG.

I løbet af introdagene møder du din stamklasse og bliver præsenteret for dine fag, dine lærere, klassens lærerteam og din studievejleder. Du vil også møde dine tutorer (ældre elever), elevrådet og alle andre elevudvalg på NAG.

Se mere om intro-tiden på NAG HER

Se også vores ABC-guide til NAG HER