ELEVER DRAGER FRA NAG TIL FN

NAG's FN-delegtion

Af Sophie Peen, 2.x

Du slår FN’s døre op, og en verden langt fra differentialregning og grammatikopgaver er for dine fødder. En verden, hvor du kan være med til at løse verdensproblemerne. En verden, hvor du tydeligt kan gøre en forskel. Eller, næsten. Du er i Birkerød Gymnasiums indgang. Dog er det den samme verden, der ligger foran dig.

Verdenen foran dig er BIGMUN, som på bedste vis simulerer det rigtige FN med chairs, committees og delegates. Som delegeret i en komité repræsenterer man et land, der skal forhandle sig frem til en fornuftig løsning i en given konflikt. Komiteen skal komme frem til en handlingsplan (en resolution), og alle kan komme med bidrag (amendments) til denne plan.

Man har fundet sit fine tøj frem, snakker højformelt engelsk, er klar til en god debat, imens man er omringet af FN’s karakteristiske, blå farve. En farve, der minder en om, hvad byggestenene af et godt samfund er: dannelse, diplomati og drømme. Med disse byggesten skal du finde løsninger på konflikter såsom korruption i Congo, terrorisme i Chad og handelsruter i Det Arktiske Ocean.

Og du er langt fra alene om at finde frem til en løsning – elever fra Californien, Kirgisistan, Tyrkiet, Holland, Colorado og Vesterbro kommer langvejs fra for at komme med idéer til, hvordan netop deres nation kan gøre verden bedre. Fra Nærum Gymnasium var det Albert Grønlund, Anna Ryde, Emma Olesen, Frederikke Weinreich, Ofelia Godske og Sophie Peen, der drog til BIGMUN for at komme med deres forslag.