Dimission 2019

I sin tale til årets 363 studenter lagde rektor Niels Hjølund Pedersen vægt på to begreber, der ville ruste de unge mennesker til fremtiden.

Det første begreb var "krise" defineret som både indeholdende en fare og en mulighed for forandring. Med henvisning til bl.a. Winston Churchill og kinesisk tegnsprog illustrerede rektor, hvorledes en krise ikke bare er et sort hul, men en mulighed for nye løsninger. Ligeledes var hans råd, at man ikke skulle gøre de store samfundsmæssige kriser til personlige kriser.

Det andet centrale begreb i rektors tale var "tvivl" som noget helt unikt menneskeligt. Det er tvivlen, som har været årsag til de store ryk i vores civilisation. Med henvisning til bl.a. maleren Picasso og filosoffen Descates illustrerede rektor, hvorledes kun tvivlen kan stille de rigtige spørgsmål ved livet. Hold fast i tvivlen var hans råd til studenterne.

Der blev uddelt en række legater ved dagens begivenhed. Danske Bank uddelte et legat til Grith Holme Staunsager for skolens højste gennemsnit samt et legat til Rasmus Bülow-Lehnsby for sin nytænkende sociale indsats på NAG.

Skolen uddelte tre legater til elever, der gennem deres virke på Nærum Gymnasium har gjort en helt særlig indsats. Louisa Dohm Mogensen modtog en erkendelse for sit store elevarbejde, bl.a, som elevrådsformand. Anton Molsen for sit uselviske arbejde for mange gennem de tre år med bl.a. skolebladet Snaggen. Og sidst men ikke mindst Sophie Charlotte Haga Peen som bl.a. har gjort et stort stykke arbejde i skolens Miljøudvalg.

Underholdningen blev serveret af musik A-niveau med et Abba medley, NAG Showband og til slut Sebastian Svendsen i spidsen for NAG Lærerband med NAG-sangen. På sidste strofe fik huerne en tur i luften for en sidste gang at vise, hvor højt der er til loftet på NAG.

Se billeder fra dagen ved at klikke i øverste højre hjørne af billedet.