Dimission 2017

Med henvisning til den meget populære norske TV-serie SKAM gjorde rektor de nye studenter opmærksom på ikke som menneske at spejle sig i abstrakt perfektion.

"Jeg ved, at mange af jer har fulgt med i den populære norske tv-serie SKAM. Og den forholder sig netop til det uperfekte. Hovedpersonerne i SKAM er uperfekte, fyldt med fejl, de er skæve i forhold til det smarte, i forhold til religion, seksualitet, venskaber – og denne skævhed gør dem til mennesker", sagde rektor bl.a. til årgangen under årets dimissionstale.

Årets dimssion stod også på underholdning fra musikhold, elevtale og NAG-Showband. Der blev udleveret håndtryk og eksamensbeviser samt tre bog-legater til studenter, som gennem deres virke på NAG havde gjort en særlig indsats. De tre modtagere var Marcus Bing for sit store arbejde til glæde for alle som bl.a. elevrådsformand; Ludvig Frøkjær Thomsen for stille sit store kreative, tekniske og æstetiske talent med et kamera til rådighed for alle, og endelig Franciska Kanstrup for med stor menneskelig indlevelse af have indgået i mange vigtige sammenhænge på NAG.

Så sluttede festen med Lærerbandet og NAG-Sangen så taget lettede i Agoaren. Og så afsted i de pyntede vogne.