Studievejledningen på NAG og træffetider

Igennem dine tre gymnasieår på NAG vil du møde en række personer i Studievejledningen, som vil vejlede og rådgive dig i din udvikling fra elev til studerende.

Studievejledningen kan hjælpe dig til, at du får de rette studieteknikker og vaner, så du kan nå dine faglige mål og få det bedst mulige ud af dine studier.

I dit gymnasieforløb orienterer studievejlederne dig om fagvalgene undervejs samt om kravene til de videregående uddannelser. Du vil også deltage i en række aktiviteter på NAG, afholdt af Studievalg, der hjælper dig til at træffe valg om videregående uddannelse.

Er der noget, der forstyrrer din skolegang, og giver dig problemer med at gennemføre din gymnasietid, skal du tage kontakt til din studievejleder.

Din studievejleder kan henvise dig til skolens mentorordning, hvor en mentor kan hjælpe dig med at tilrettelægge din læringsproces.

Din studievejleder kan hjælpe dig, hvis du ønsker støtte i forbindelse med læsevanskeligheder og ordblindhed, talblindhed, eller hvis du har et handicap. Hos Studievejledningen kan du få rådgivning i forbindelse med personlige og/eller sociale problemer, små som store. Studievejledningen er tilknyttet en række fagpersoner, der kan træde til i sådanne sammenhænge (læsevejledere, matematikvejleder, psykolog).

Det er også studievejlederne, der organiserer og afholder forskellige kurser og studiegrupper, eksempelvis eksamenstræningskurser.

Du kan altid træffe en studievejleder hver dag kl. 9.55 - 11.35. Herunder kan du se træffetider for din personlige studievejleder og skolepsykologen. Du finder os i Ellipsen.

BE : Sanne Bek   Tlf. 4511 4521 sanbek@nagadm.dk

1a, 1b, 1d, 1y, 2f, 2h 2i, 3a, 3f, 3c

Hver onsdag  kl. 9.55-11.35 og fredag kl. 9.55-11.35 i lige uger

PF: Piet Forrest Tlf. 4511 4533 piefor@nagadm.dk

1h, 1i, 1k, 2a, 2b, 2c, 2d, 3h, 3i, 3k

Torsdag og fredag kl. 9.55-11.35 i lige uger & mandag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

MN: Maj-Britt Nørgaard Tlf. 4511 4522  majnor@nagadm.dk

1c, 1f, 1u, 1w, 2e, 2u, 2z, 3b, 3x, 3w, 3z

Mandag kl. 9.55-11.35 i lige uger samt torsdag og fredag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

KF: Kristine Fuglsang Tlf 4511 4502  krifug@nagadm.dk

1e, 1z, 1x, 2k, 2x, 2y, 2w, 3d, 3e, 3u, 3y

Hver tirsdag kl. 9.55-11.35 samt torsdag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

Psykolog Ellen Fuglsang træffes hver torsdag i studievejledningen kl. 8-12 efter aftale. Kan kontaktes på efu@rudersdal.dk

Meddelelser :

Kontoret holder sommerferie til torsdag d. 9. august kl. 10.00


1. skoledag er onsdag d. 15. august
1.g møder kl. 9.00, 2. & 3.g møder kl. 11.00


Materiale til kommende 1.g:
Forældrebrev om 1. uge HER
Intro-program 1. uge HER

Velkomstbrev HER
Forældrefolder HER
NAG-guide HER


Ferieplan 2018-2019 HER
Studie- og ordensregler HER
Fraværspolitik HER