Studievejledningen på NAG og træffetider

Igennem dine 3 gymnasieår på NAG vil du møde en række personer i Studievejledningen, som vil vejlede og rådgive dig i din udvikling fra elev til studerende.

Studievejledningen kan hjælpe dig til, at du får de rette studieteknikker og vaner, så du kan nå dine faglige mål og få det bedst mulige ud af dine studier.

I det praktiske skoleforløb orienterer Studievejledningen dig om fagvalgene undervejs i gymnasiet samt om kravene til de videregående uddannelser. Du vil også deltage i en række aktiviteter afholdt af Studievalg København, der hjælper dig til at træffe valg om videregående uddannelse.

Skulle du støde på vanskeligheder, der forstyrrer din skolegang og giver dig problemer med at gennemføre din gymnasietid, er det Studievejledningen, du skal tage kontakt til.

Studievejledningen kan også henvise dig til skolens mentorordning, hvor du kan tildeles en mentor, som hjælper dig med at understøtte din læringsproces.

Studievejledningen er behjælpelig, hvis du ønsker støtte i forbindelse med læsevanskeligheder og ordblindhed, talblindhed, eller hvis du har et handicap. Hos Studievejledningen kan du få rådgivning i forbindelse med personlige eller sociale problemer, små som store. Studievejledningen er tilknyttet en række fagpersoner, der kan træde til i sådanne sammenhænge (læsevejledere, en psykolog).

Det er også Studievejledningen, der organiserer og afholder forskellige kurser og studiegrupper, eksempelvis eksamenstræningskurser.

Du kan altid træffe en studievejleder hver dag kl. 9.55 - 11.35. Herunder kan du se træffetider for din personlige studievejleder og skolepsykologen. Du finder os i den nye bygning Ellipsen

BE : Sanne Bek   Tlf. 4511 4521 be@nagym.dk

Alle GF-hold  2f, 2h 2i, 3a, 3f, 3c

Torsdag kl. 9.55-11.35 i lige uger & mandag og onsdag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

PF: Piet Forrest Tlf. 4511 4533 pf@remove-this.nagym.dk

Alle GF-hold  2a, 2b, 2c, 2d, 3h, 3i, 3k

Onsdag kl. 9.55-11.35 i lige uger & mandag og torsdag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

MN: Maj-Britt Nørgaard Tlf. 4511 4522 mn@remove-this.nagym.dk

Alle GF-hold  2e, 2u, 2z, 3b, 3x, 3w, 3z

Fredag kl. 9.55-11.35 i lige uger samt fredag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

KF: Kristine Fuglsang Tlf 4511 4502 kf@remove-this.nagym.dk

Alle GF-hold  2k, 2x, 2y, 2w, 3d, 3e, 3u, 3y

Mandag og tirsdag kl. 9.55-11.35 i lige uger samt tirsdag kl. 9.55-11.35 i ulige uger

Psykolog Nicoline Amalie Jensen træffes hver torsdag i studievejledningen kl. 10-14 efter aftale. Kan kontaktes på niam@rudersdal.dk

Meddelelser :

Invitation til 1.g elev/forældreaften 25.9. HER


Intro-materiale:

Brev til kommende 1.g'ere HER

Velkomstguide til NAG HER

Turen går til NAG HER

Forældrefolder HER