Studieretninger og reformen fra august 2017

Vi  udbyder nedenstående studieretninger pr. august 2017. Studieretningen vælges udelukkende i slutningen af grundforløbet, hvor du har haft mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de forskellige studieretninger.

Naturvidenskabelige:

 • Matematik A - Fysik B - Kemi B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Matematik A - Fysik A - Kemi B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Matematik A - Fysik B - Kemi A: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Biologi A- Kemi B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

Samfundsvidenskabelige:

 • Samfundsfag A - Matematik A: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Samfundsfag A - Engelsk A: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

Sproglige:

 • Engelsk A - Spansk begynder A - Latin C: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Engelsk A - Spansk begynder A - Tysk fortsætter B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Engelsk A - Spansk begynder A - Fransk fortsætter B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samfundsfag B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Engelsk A - Fransk fortsætter A - Samfundsfag B: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

Kunstneriske:

 • Musik A - Engelsk A: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

 • Musik A - Matematik A: Se hvilke uddannelser den giver adgang til HER

Læs mere om de enkelte studieretninger HER

Den nye struktur:

Det treårige gymnasieforløb begynder med et grundforløb på ca. 10 uger. I grundforløbet har alle de samme fag, og der bliver introduceret til gymnasiet og Nærum Gymnasiums forskellige studieretninger. I slutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. Studieretningsforløbet begynder i starten af november i nye klasser dannet på baggrund af studieretningsvalg. Her har du dels de obligatoriske fag og dels nogle fag, som er særlige for den studieretning, som du har valgt. Studieretningsforløbet varer resten af din gymnasietid.

Optagelse:

Der har været meget debat om et karakterkrav for at blive optaget i det almene gymnasium. De nye regler træder først i kraft fra sommeren 2019. Der er altså ikke et bestemt karakterkrav for at blive optaget i 2017, men du skal som hidtil have en uddannelsesparathedsvurdering, der siger, at du er uddannelsesparat. De præcise regler kan du finde på Uddannelsesguiden, ug.dk

Du skal søge om optagelse på ”Optagelse.dk”. Når du søger, skal du tage stilling til en prioriteret rækkefølge af uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Hvis du søger ind på et alment gymnasium, så skal du også vælge, hvilket andet fremmedsprog du ønsker, samt hvilket kunstnerisk fag du ønsker.

Facebook:

Følg siden for kommende NAG-elever 2017 på Facebook HER

Meddelelser :

Rektor-brev om særligt 1.g aften arrangement d. 14. august kl. 18-21 HER


Kontoret har åbent til onsdag d. 28. juni kl. 12.00

Kontoret åbner igen tirsdag d. 8. august kl. 10.00

Nye 1.g'ere møder mandag d. 14. august kl. 9.00 (2.g & 3.g kl. 11.00)


Intro-materiale:

Brev til kommende 1.g'ere HER

Velkomstguide til NAG HER

Turen går til NAG HER

Forældrefolder HER