Religion på NAG

I religion arbejder vi med menneskers trosforestillinger på tværs af kloden og igennem verdenshistorien. Faget er obligatorisk på c-niveau og ligger i 3.g. Som elev kommer du til at møde Jesus, Muhammad, Shiva, Jahve og Buddha i både gamle og nye skikkelser, og du får indsigt i, hvilken betydning religionerne har og har haft som kerneelement i både historiske og nutidige samfund.

Religion belyser sit stof igennem tekst, billede, film, medier, filosofi, teori og statistik, og i religion arbejder vi varieret med gruppearbejde, diskussion, forelæsning, projektarbejde, research og præsentation. Faget tager ofte på ekskursion til trossamfundene og oplever og diskuterer religionernes praktiske udfoldelse i templer, kirker, moskeer eller centre.

Omdrejningspunktet for religionsfaget er, at du som elev får kendskab til både egen og international kultur- og troshistorie og rustes bedst muligt til den demokratiske dialog i en globaliseret og mangfoldig virkelighed. Faget har således også fokus på aktuelle temaer og udfordringer, der præger samfundslivet lige nu og her.

Som religionselev vil du i mødet med andre menneskers overbevisninger og verdensbilleder blive klogere på både dem og dig selv, og du vil opnå indsigt i de forskelligheder, ligheder og nuancer, der præger nutidens internationale virkelighed

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Religion HER

Undervisere

Jürs"

Mette Sofie Jürs (MSJ)

Cand.mag
 • Dansk
 • Religion

Krabbe"

Helena Krabbe (HKE)

Cand.mag.
 • Dansk
 • Religion

Olsen"

Lisbeth Vang Olsen (LO)

Cand.mag.
 • latin
 • Religion
 • Oldtidskundskab

Pedersen"

Susanne Carsten Pedersen (SU)

Cand.mag.
 • Engelsk
 • Religion

Poulsen"

Søren Søberg Poulsen (SP)

Cand.mag.
 • Dansk
 • Religion
 • Mediefag

Rasmussen"

Loa Skovgaard Rasmussen (LR)

Cand.mag.
 • Religion

Meddelelser :

Invitation til 1.g forældreaften torsdag d. 23. november HER


Forældrekonsultationer for 2. og 3.g mandag 27. november. Lectio-vejledning HER


Besøgsdage på NAG november - januar HER

Kommende elever 2018 på Facebook HER


Orienteringsaften mandag d. 15. januar kl. 19.30


Stillingsopslag: IT-supporter HER