Matematik på NAG

I matematik kan vi gå fra det konkrete til det generelle. Vi omformulerer et konkret problem til matematikkens sprog og symboler, og vi anvender matematikkens generelle metoder til løsning af problemet, hvorefter vi ser på løsningens betydning.

Matematik er obligatorisk på C-niveau, men mange elever vælger at løfte matematik til B-niveau. Matematik på B- og A-niveau kan vælges direkte eller ved løft.Til hverdag arbejder vi især med at bevise dele af teorien og at anvende teorien til løsning af opgaver. Til afleveringsopgaver kan du få hjælp i lektiecafeen.

Vi bruger computerprogrammer der kan løse ligninger, tegne grafer og geometriske figurer. Programmerne hjælper os både, når vi skal løse opgaver, og når vi skal forstå teorien. Flere gange om året er der projekter hvor vi fordyber os i et emne. Emnet kan tage udgangspunkt i den praktiske virkelighed, f.eks. når vi i 1.g skal finde afstanden mellem to punkter i agoraens loft ved hjælp af trigonometri (trekantsberegninger).

Projektet kan også handle om, hvordan matematikken er blevet udviklet, eller det kan være mere kreativt, som når vi i 3.g tegner tredimensionale figurer på store stykker papir (se billedet). En del af projekterne tager udgangspunkt i den studieretning, du går på.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Matematik HER

Undervisere

Adam"

Lene Adam (LAD)

Cand.comm.
 • Matematik

Bentzen"

Claus Bentzen (CB)

Cand.mag.
 • Fransk
 • Matematik

Christensen"

Jens Ulrik Christensen (JU)

Cand.polyt
 • Matematik

Clausen"

Jens Clausen (JCL)

Cand.scient.
 • Matematik
 • Biologi

Danielsen"

Eva Danielsen (ED)

Cand.scient. Ph.D.
 • Matematik
 • Fysik

Gürleyik"

Ishak Gürleyik (IK)

Cand.scient.
 • Matematik
 • Idræt
 • Orlov til januar 2019

Huusgaard"

Randi Schjøtt Huusgaard (RH)

Cand.scient.
 • Biologi
 • Matematik

Jensen"

Allan Lind Jensen (AL)

Cand.scient.
 • Matematik
 • Fysik

Jensen"

Rune Klarskov Jensen (RJ)

Cand.polyt
 • Fysik
 • Matematik
 • Informationsteknologi

Johansen"

Merete Johansen (MJ)

Cand.mag.
 • Pædagogisk it-koordinator
 • Historie
 • Matematik

Jørgensen"

Karl Svend Claussen Jørgensen (KJ)

Cand.scient
 • Matematik
 • Fysik

Lefmann"

Jens Ulrik Lefmann (JL)

Cand.scient.
 • Fysik
 • Matematik

Munk"

Gunner Brunke Munk (GBM)

Cand.Scient
 • Fysik
 • Matematik

Nielsen"

Ike Houmann Nielsen (IN)

Civilingeniør MSc HD(A)
 • Fysik
 • Matematik
 • Orlov til november 2018

Pinholt"

Rasmus Pinholt (RP)

Cand.scient
 • Fysik
 • Matematik

Poulsen"

Dres Poulsen (DP)

Cand.mag.
 • Filosofi
 • Matematik

Quorning"

Bente Quorning (BQ)

Cand.mag.
 • Musik
 • Matematik

Rathje"

Jacob Rathje (JR)

Cand.scient. Ph.D
 • Fysik
 • Matematik

Skadhauge"

Solveig Skadhauge (SKH)

Cand.scient. Ph.D
 • Fysik
 • Matematik
 • Orlov

Tobiesen"

Lisa Tobiesen (TO)

Civilingeniør MSc
 • Matematik
 • Fysik