Kemi på NAG

NAG er et Sciencegymnasium. Vi samarbejder med folkeskolerne i kommunen og afholder Sciencefestival hvor gæsteforelæsere besøger NAG og festivalen afsluttes med et åbent hus for folkeskolernes elever. I 2011 deltog ca. 1200 folkeskoleelever der blev underholdt af vores elever igennem forskellige naturvidenskabelige forsøg.

Der findes flere store naturvidenskabelige private og offentlige arbejdspladser i vores nærområde og NAG har tradition for et tæt samarbejde med dem. På NAG kan kemi kan tages på A, B og C-niveau.

Forskellen på de enkelte niveauer er antal moduler og skriftligheden. På det højeste niveau (A-niveau) kan eleverne både komme til en skriftlig og mundtlig eksamen. På B- og C-niveau afsluttes kun med mundtlig eksamen.

X-klassen er den naturlige klasse at vælge hvis kemi ønskes som studeretningsfag i kombination med fysik og matematik. W-klassen er bioteknologi klassen hvor kemi indgår sammen med biologi. Her vælges temaer, der belyser samspillet mellem biologi og kemi som f.eks. GMO, retgenetik, bioinformatik, syntese af medicin og strukturanalyser af forskellige molekyler.

NAG har 2 moderne kemilaboratorier. Kemilærerne ved NAG deltager i efteruddannelse og vores bogsamling er tidssvarende med en bred vifte af undervisningsmateriale. Elever ved NAG har deltaget ved OL i kemi med flotte resultater ligesom elevernes Studieretningsprojekt (SRP) har ført dem rundt i verdenen grundet deres høje niveau.

Mange studier ved højere læreanstalter kræver kemi på B-niveau. Det gælder f.eks. medicin- og tandlægestudiet, dyrlægestudiet, ingenørstudiet og farmaceutstudiet.

I nyhedsoversigten til højre her på siden kan du se, hvad vi laver i faget på NAG

Læreplan for Kemi HER

Undervisere

Foërsom"

Vibeke Richter Foërsom (VF)

Cand.polyt.
 • Kemi
 • Fysik

Jarden"

Helle Jarden (HJ)

Cand.scient.
 • Pædagogisk faglig koordinator
 • Kemi
 • Biologi
 • Bioteknologi

Larsen"

Henrik Larsen (LA)

Cand.scient.
 • Idræt
 • Kemi

Overgaard"

Christian Knoth Overgaard (CO)

Cand.scient.
 • Biologi
 • Kemi
 • Bioteknologi

Pedersen"

Solvejg Pedersen (SOP)

Cand.scient
 • Kemi
 • Biologi
 • Bioteknologi

Schiødt"

Jakob Schiødt (JSC)

Cand.scient
 • Vicerektor
 • Bioteknologi
 • Biologi
 • Kemi

Nyheder fra Kemi

Ingen nyheder fundet.

Meddelelser :

1.g forældrekonsultationer 27. februar og 1. marts HER

Studieretninger 2018 HER

Studieretningshæfte 2018 HER

Kommende elever 2018 på Facebook HER

Ferieplan 2018-2019 HER


 Brev til 8. klassers introduktionselever HER