Bioteknologi på NAG

I bioteknologi A tages der udgangspunkt i fagene kemi og biologi. Du får undervisning i en masse højaktuelle emner, som medicinfremstilling,  i såvel klassiske biologiske som klassiske kemiske emner, alle emner er dog vinklet bioteknologisk,

Du får også viden om bioteknologiens betydning inden for sygdomsbehandling, fødevareteknologi, forædling samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.

Nærum Gymnasium har optimale faciliteter inden for det bioteknologiske felt, hvad angår laboratoriefaciliteter og udstyr. Spændende og avancerede forsøg, som fremstilling af penicillin, meristemformering, PCR, kloning, genetisk transformation, enzymkinetik og DNA-analyser er på dagsorden og er med til at gøre faget højaktuelt.

Nærums Gymnasium nærhed til DTU og store bioteknologiske virksomheder betyder, at endnu en dimension føjes til faget på samme måde som skolens placering, tæt ved både å, skov og havet, gør det oplagt med feltture og ekskursioner for NAG's bioteknologi- og biologihold.

Faget er bundet i en studieretning, hvor alle også har matematik A og fysik B

Læreplan for Bioteknologi HER

Undervisere

Jarden"

Helle Jarden (HJ)

Cand.scient.
 • Pædagogisk faglig koordinator
 • Kemi
 • Biologi
 • Bioteknologi

Justesen"

Birgit Sandermann Justesen (BJ)

Cand.scient.
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Naturgeografi

Overgaard"

Christian Knoth Overgaard (CO)

Cand.scient.
 • Biologi
 • Kemi
 • Bioteknologi

Pedersen"

Solvejg Pedersen (SOP)

Cand.scient
 • Kemi
 • Biologi
 • Bioteknologi

Schiødt"

Jakob Schiødt (JSC)

Cand.scient
 • Vicerektor
 • Bioteknologi
 • Biologi
 • Kemi

Meddelelser :

Rektor-brev om særligt 1.g aften arrangement d. 14. august kl. 18-21 HER


Kontoret har åbent til onsdag d. 28. juni kl. 12.00

Kontoret åbner igen tirsdag d. 8. august kl. 10.00

Nye 1.g'ere møder mandag d. 14. august kl. 9.00 (2.g & 3.g kl. 11.00)


Intro-materiale:

Brev til kommende 1.g'ere HER

Velkomstguide til NAG HER

Turen går til NAG HER

Forældrefolder HER